Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Bilans legalności zatrudnienia cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilans legalności zatrudnienia cudzoziemców

Mirosława Aleksandrowicz
04.09.2019

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wszczęli 187 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto 2 896 obcokrajowców i stwierdzono, że 359 osobom powierzono pracę nielegalnie.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były naruszenia: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę bądź umowy cywilno - prawnej oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych firmach budowlanych oraz gastronomii na terenie Warmii i Mazur.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 65 wniosków o ukaranie pracodawców oraz nałożyli 119 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 26.150 zł. Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 150 tys. zł.

  • kontrola legalności zatrudnienia cudziemców
    kontrola legalności zatrudnienia cudziemców
do góry