Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zrealizowane -

Nawigacja

Zrealizowane

Zrealizowane

13.02.2023

 

______________________________________________________________________________

2023

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Dostawy samochodu osobowo - terenowego". Nr sprawy 08/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=26814203  w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Usługi żywienia cudzoziemców przebywających w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 15/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=29787362 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 17/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=22099012 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

____________________________________________________________________________________________________________

2022

 

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn: Dostawa samochodów do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 22/FI/22 na Część nr 1 Samochód osobowo-terenowy na rzecz W-MOSG z przeznaczeniem do realizacji statutowych zadań CSSG

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=33344876 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: "Usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz trzech budynków kompleksu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 14/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=29626728 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"            

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego: Wykonania robót budowlanych w budynku nr 14  w m. Kętrzyn". Nr sprawy 17/FI/22

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=30924719 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 07/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=17748895   w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego: Realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych w obiektach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie". Nr sprawy 20/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=24182679 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 06/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=16424845  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

__________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej  dostawy gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 01/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14341309 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 05/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=15683216  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_____________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów, mleka modyfikowanego i kaszek mleczno-ryżowych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 04/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=15110198  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 03/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14868880  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000,00 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 132 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Usługi żywienia cudzoziemców przebywających w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 18/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=23657659 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwoty 750 000,00 euro  prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Usługi żywienia codzoziemców przebywających na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 13/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=19854228  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________

 

2021

______________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 15/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=21338002 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawa pralek przemysłowych i suszarek bębnowych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 11/FI/21.

Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=19466644  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp dotyczącego: wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont klatek schodowych budynku administracyjnego nr 3 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 10/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=18961533 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego roboty budowlanej: Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (SOdC) w Kętrzynie. Nr sprawy 02/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14347125  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

______________________________________________________________________________________________________________________

2020

_________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy oleju opałowego grzewczego. Nr sprawy 17/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 17/FI/20

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14/FI/20

______________________________________________________________________________________________________________

do góry