Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

13.02.2023

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2023

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00402341/01

z dnia 13.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP dotyczącego: Dostawy owoców i warzyw do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 15/FI/23

 Pliki do pob rania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=53246946 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"  

Termin składania ofert do dnia: 27 września 2023 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00393549/01

z dnia 13.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP dotyczącego: Świadczenia usług pralniczych na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 14/FI/23

 Pliki do pob rania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=52983213 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"  

Termin składania ofert do dnia: 21 września 2023 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00388726/01

z dnia 08.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP dotyczącego: Dostawy bezzałogowych staków powietrznych wraz z wyposażeniem dodatkowym. Nr sprawy 13/FI/23

 Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=52975407 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia: 03 października 2023 r. do godz. 11:00

______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00381993/01

z dnia 05.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP dotyczącego: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn". Nr sprawy 12/FI/23

 Pliki do pobrania zamieszczone są na:https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=52559636 w zakładce "Dokumentacja Postępowania" 

Termin składania ofert do dnia: 14 września 2023 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00299620/01

z dnia 11.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP dotyczącego: wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. nr 19 na potrzeby CSSG w m. Kętrzyn". Nr sprawy 11/FI/23

Pliki do pobrania zamieszczone są nahttps://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=49638780 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia: 17 sierpnia 2023 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2023/BZP 00190588/01

z dnia 25.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP dotyczącego: Wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełneniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 25 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 04/FI/23

Pliki do pobrania zamieszczone są nahttps://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=45557354 w zakładce "Dokumentacja Postępowania"

Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia: 10 maja 2023 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                        

 

 

do góry