Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zadania SG -

Nawigacja

Zadania SG

Zadania SG

05.02.2013

Do zadań Straży Granicznej należy m.in.:

  • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego w podporządkowanych przejściach granicznych,
  • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy RP, przewożeniem przez granicę państwową towarów i wyrobów akcyzowych, broni, materiałów wybuchowych, zabytków,
  • przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, powierzania im wykonywania pracy,
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ustalanie miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym i sprawdzenie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,
  • konwojowanie do granicy cudzoziemca, wobec którego wydano decyzję o wydaleniu,
  • organizowanie i realizacja czynności związanych z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem.


Zadania i zakres uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej określa Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej.

do góry