Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Petycje -

Nawigacja

Petycje

Petycje

09.09.2015

W 2021 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej nie odnotował wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

do góry