Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka

Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka

13.02.2023

[...] uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności i sprawiedliwości i pokoju świata,

[...] nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości,

[...] ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy [...]" (fragment preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Każdemu człowiekowi przysługują prawa wynikające z jego godności ludzkiej. Prawa te są niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. Fakt bycia człowiekiem jest wystarczającym powodem do dochodzenia swoich roszczeń.

Świat bez praw człowieka jest nieludzki.

Straż Graniczna jest formacją, która chroni i przestrzega praw człowieka. W celu optymalizacji działań powołano w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Straży Granicznej Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, do którego zadań należy:

  • przyjmowanie wszelkich sygnałów dotyczących łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy i pracowników;
  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi działania SG w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • reprezentowanie Komendanta Oddziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconym prawom człowieka. 

Pełnomocnik Komendanta
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
ds. Ochrony Praw Człowieka

tel.: +48 89 750-35-08

fax: +48 89 750-37-01
       +48 89 750-37-11

e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl

wkiaw.wmosg@strazgraniczna.pl
do góry