Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

16.05.2023

 Komendant
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI
tel.: +48 89 750-30-02, fax: + 48 89 750-37-01
 e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 
Zastępca Komendanta ds. granicznych
 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Zbigniew Klimczyk  
 
płk SG Zbigniew Klimczyk 
tel.: +48 89 750-30-09, fax: +48 89 750-37-01
 e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 
Zastępca Komendanta ds. logistycznych
 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Iwona Łatunowicz
 
płk SG Iwona Łatunowicz
 
tel.: +48 89 750-30-06, fax: +48 89 750-37-01
e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
 
Główny Księgowy
 
ppłk SG Edyta Makar
ppłk SG Edyta Makar 
 
tel.: +48 89 750-30-08, fax: +48 89 750-37-08
e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl
do góry