Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Statystyka -

Nawigacja

Statystyka

Statystyka

31.05.2023

Statystyka  2023 rok

  wjazd do RP wyjazd z RP ogółem

Ruch ogółem za kwiecień 2023 r. 
(obejmuje ruch dpg i lpg)

24 902 osoby 27 340 osób 52 242 osoby
Polacy

5 539 osób


5 831 osób

11 370 osób

Cudzoziemcy

19 363 osoby

21 509 osób

40 872 osoby

w tym Rosjanie 6 074 osoby 7 167 osób 13 241 osób
Od początku roku granicę przekroczyło: 79 331 osób 80 335 osób 159 666 osób
Polacy  20 188 osób 21 453 osoby 41 641 osób

Cudzoziemcy

59 143 osoby

58 882 osoby

118 025 osób

w tym Rosjanie 19 918 osób 22 163 osoby 42 081 osób
Od początku roku ujawniono przemyt na kwotę:

22 094 016 zł

Statystyka W-MOSG za 2021 rok

Statystyka W-MOSG za 2022 rok

Statystyka KGSG

do góry