Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ponad 1 100 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ponad 1 100 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

Mirosława Aleksandrowicz
07.11.2022

Od początku roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ponad 1 100 cudzoziemców, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę niezgodnie z przepisami na terenie Warmii i Mazur.

Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę nielegalnie pracujących, bo aż 76%, następnie Gruzji 10% i Białorusi 6% i najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w powiecie olsztyńskim 25%.

Branża budowlana zatrudniała nielegalnie 29% obcokrajowców, firmy pośredniczące w zatrudnianiu 18 %, gastronomia 16% i produkcja 14%. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 94 tys. zł. 

Największe uchybienia stwierdzono w agencji pośrednictwa pracy z siedzibą w Olsztynie. W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Cudzoziemców w W-MOSG zakończyli czynności kontrolne w tej firmie. Sprawdzeniem objęto prawie 270 obcokrajowców. Strażnicy Graniczni wykazali, że pracodawca skierował 143 obywateli Ukrainy, 30 Białorusi, 6 Indonezji i 1 obywatela Uzbekistanu do nielegalnej pracy na terenie całego kraju. Cudzoziemcy pracowali w firmach produkcyjnych bez wymaganych umów czy zezwoleń oraz na innych warunkach.

Właściciel złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 15 tys. zł.

 

  • kontrola legalnosci zatrudnienia
    kontrola legalnosci zatrudnienia
do góry