Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kara grzywny za niepowiadomienie właściwego urzędu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kara grzywny za niepowiadomienie właściwego urzędu

Mirosława Aleksandrowicz
30.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie wczoraj zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w zakładzie przemysłowym. Właściciel firmy nie poinformował wojewody o niepodjęciu pracy przez 43 obywateli Filipin i Gruzina.

Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolą objęli 168 cudzoziemców (152 obywateli. Filipin, 12 Bangladeszu, 2 Indii oraz obywatela Gruzji i Ukrainy).

Okazało się, że firma ze Szczecina, oddział w Olsztynie nie dopełniła obowiązku poinformowania właściwego urzędu. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania informacji do właściwego urzędu, czy cudzoziemcy podjęli pracę, czy też nie stawili się do niej.

Właściciel firmy za popełnione wykroczenie musi zapłacić 2 tys. zł grzywny.

  • kontrola legalności zatrudnienia - PSG w Olsztynie
    kontrola legalności zatrudnienia - PSG w Olsztynie
do góry