Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Obywatele Uzbekistanu nielegalnie przebywali w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatele Uzbekistanu nielegalnie przebywali w Polsce

Mirosława Aleksandrowicz
29.01.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec trzech obywateli Uzbekistanu. Cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie.

28 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie prowadzili czynności kontrolne wobec dwóch obcokrajowców. Cudzoziemcy przyjechali do stolicy Warmii i Mazur, by zalegalizować swój pobyt i otrzymać zezwolenie na pracę. Okazało się, że 46-latkowie nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Kilka dni wcześniej skontrolowano legalność pobytu 48-letniego obywatela Uzbekistanu. Cudzoziemiec również nie posiadał dokumentów umożliwiających mu legalny pobyt w Polsce.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali decyzje administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

  • kotrola legalności pobytu - PSG w Olsztynie
    kotrola legalności pobytu - PSG w Olsztynie
do góry