Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Na czarno pracowali w olsztyńskim zakładzie produkcyjnym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Na czarno pracowali w olsztyńskim zakładzie produkcyjnym

Mirosława Aleksandrowicz
12.09.2019

Firma z powiatu nowodworskiego powierzyła nielegalnie pracę 12 obywatelom Ukrainy. Właścicielowi grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w minionych dniach września zakończyli czynności kontrolne w firmie z powiatu nowodworskiego. Przedsiębiorca powierzył pracę w olsztyńskim zakładzie produkcyjnym  8 obcokrajowcom bez stosownych zezwoleń. Natomiast z 4 cudzoziemcami nie zawarł stosownych umów o pracę. Ponadto w trakcie czynności kontrolnych pracodawca nie przedstawił funkcjonariuszom Straży Granicznej wymaganych dokumentów, m.in. list obecności, czy ewidencji czasu pracy.   

Teraz właściciel firmy za powierzenie pracy obywatelom Ukrainy niezgodnie z przepisami odpowie przed sądem.

  • Wydział ds.Cudzoziemców
    Wydział ds.Cudzoziemców
do góry