Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Podsumowanie pierwszego półrocza w zakresie legalności zatrudnienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie pierwszego półrocza w zakresie legalności zatrudnienia

Mirosława Aleksandrowicz
03.07.2019

W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 2375 (w 2018 r.-1436) cudzoziemców i stwierdzili, że 245 (2018 r.-230) obcokrajowców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. W większości byli to obywatele Ukrainy, Białorusi, którzy pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 50 (2018 r.- 47) wniosków o ukaranie pracodawców. W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze W-MOSG nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 22 600 zł (2018 r.- 8 850 zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 126 560 zł (2018 r.-79 440 zł).

  • kontrola legalności zatrudnienia - Wydział ds Cudzoziemców
    kontrola legalności zatrudnienia - Wydział ds Cudzoziemców
do góry