Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie

Mirosława Aleksandrowicz
05.06.2017

Wczoraj na Placu J. Piłsudskiego w Kętrzynie odbyły się uroczyste obchody 26. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Na co dzień strzegą granic, zapewniają kontrolę graniczną, zwalczają nielegalną migrację, zapewniają bezpieczeństwo, szkolą kadrę formacji, a gdy trzeba pomagają ludności. Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej obchodzili wczoraj w Kętrzynie swoje święto.

26.rocznica powołania Straży Granicznej rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław Majewski, koncelebrował ks. kpt. SG Jacek Dzwonek, a Słowo Boże wygłosił Dziekan SG, ksiądz płk SG dr Zbigniew Kępa. W modlitwie udział wzięli kapelani innych wyznań, którzy w imieniu swoich Biskupów przekazali życzenia z okazji święta formacji.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Po uroczystej Mszy Świętej, w asyście kompanii honorowej SG i pocztów sztandarowych, po odśpiewaniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Semeniuk w imieniu swoim i współgospodarza uroczystości, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Romana Łubińskiego, przywitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Pan Marcin Nosal, samorządowcy województwa, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, parlamentarzyści oraz przedstawiciele organów i służb współdziałających, a także dowódcy i komendanci jednostek wojskowych i żandarmerii.

Święto formacji było okazją do wręczenia wyróżnień, awansów oraz nagród funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej. Prezydent RP nadał 9. funkcjonariuszom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i 2. funkcjonariuszom Centrum Szkolenia SG medale za długoletnią służbę.

Minister SWiA wyróżnił nadaniem medalu za zasługi dla Straży Granicznej, m. in. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego mł. insp. Dariusza Postka. Ponadto wyróżnił 4 osoby z W-MOSG i 4 osoby z CSSG. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński przyznał 6 funkcjonariuszom W-MOSG i 2 funkcjonariuszom CSSG odznakę Straży Granicznej.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG awansowano 15 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 71 w korpusie chorążych oraz 56 w korpusie podoficerów, natomiast w Centrum były 4 awanse w korpusie oficerskim i 7 w korpusie chorążych.

Z okazji święta komendant W-MOSG płk SG Tomasz Semeniuk wyróżnił za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 30 osób emblematem pamiątkowym. Dodatkowo 2 krwiodawców z Centrum Szkolenia SG odebrało listy gratulacyjne od Komendanta Głównego SG.

Doniosłym momentem było pożegnanie Zastępcy Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG mjr. SG Edwarda Kononowicza, odchodzącego na zasłużoną emeryturę.

Życzenia i gratulacje z okazji przyznanych wyróżnień złożył w imieniu gospodarzy kętrzyńskich obchodów Komendant Centrum płk SG Roman Łubiński.

Zgromadzeni mogli obejrzeć wspaniały występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG, pokaz walki wręcz w wykonaniu żołnierzy 15. GBZ, zapoznać się ze sprzętem Straży Granicznej oraz podziwiać pojazdy wojsk amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i oczywiście polskich.

 

 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
  Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie
do góry