Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Bilans minionego roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilans minionego roku

Mirosława Aleksandrowicz
19.01.2016

W minionym roku polsko – rosyjską granicę przekroczyło ponad 6 mln osób.

W 2015 roku w drogowych przejściach  granicznych odprawiono ponad 3,3 mln (3 369 138) obywateli Polski  oraz 2,7 mln (2 729 722) cudzoziemców. W ramach małego ruchu granicznego granicę przekroczyło 1 318 950 cudzoziemców, najwięcej w przejściu granicznym Gronowo – Mamonowo.

Straż Graniczna w drogowych przejściach granicznych Warmii i Mazur nie zezwoliła na kontynuowanie dalszej podróży osobom, które nie spełniły warunków wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. W 2015 roku wydano 1 724 decyzji o odmowie wjazdu do RP. Najwięcej tego typu sytuacji dotyczyło braku ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. Ujawniono również osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Łącznie stwierdzono 129 fałszerstw dokumentów podczas odprawy granicznej, z czego największą liczbę stanowiły ubezpieczenia OC.

W analizowanym okresie funkcjonariusze W - MOSG ujawnili nielegalne towary o łącznej szacunkowej wartości ponad 14 mln zł (14 397479,85 zł) (wzrost ogólnej wartości do roku ubiegłego to ponad 100 %). Były to papierosy -  ponad 7 mln zł, pojazdy – 3,9 mln zł, krajanka tytoniowa – około 2,8 mln zł, alkohol – 224 tys. zł oraz  pozostałe towary, w tym m.in. paliwa, bursztyn, gatunki zwierząt objęte ścisłą ochroną.

Każde podejmowane działania zarówno w drogowych przejściach granicznych jak i na drogach regionu miały na celu zwalczanie przemytu i niedoprowadzenie do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych.

 

do góry