Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

12.12.2013

 

 

2018

___________________________________________________________________________________________________

133. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na język mołdawski/rumuński oraz z języka mołdawskiego/rumuńskiego na język polski.

Projekt nr 307/2017/ADM2017/M pt. "Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarach odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestepczości transgranicznej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 24.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2018 r. do godziny 15:30 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 32 02

___________________________________________________________________________________________________

132. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę naszywek opatrzonych logotypem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2018 r.

Logo Polska Pomoc

Termin składania ofert do dnia 30.05.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: aneta.galinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Aneta Galińska - tel. (89) 750 35 04

_______________________________________________________________________________________________________________

131. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup żarówek oraz świetlówek  

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. i przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

130. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących xerox

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 01.06.2018 r. i przesłanie na adres mailowy: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

 - mjr SG Artur Łukomski - tel. 89 750 30 39

 - Pan Roman Szymański - tel. 89 750 33 88

_______________________________________________________________________________________________________________

129. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Notatników A4 (65 kartek w linie) z długopisem

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Logo Polska Pomoc

Termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. i przesłanie na adres mailowy: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- plut. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska - tel. 89 750 32 65

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

128. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Notatników A4 (65 kartek w linie) z długopisem

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Logo Polska Pomoc

Termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. i przesłanie na adres mailowy: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- plut. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska - tel. 89 750 32 65

_______________________________________________________________________________________________________________

127. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup systemu detonacji ciągłej STS STARTER 100 m

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Kamila Masło  - tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

126. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących zadania pn. "Remont balkonów oraz wymiana części obróbek blacharskich budynku mieszkalnego w PSG w Gołdapi.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 22.05.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2018 r.  z dopiskiem "REMONT - PSG GOŁDAP - OFERTA - SBION WTiZ" 

- osobiście do siedziby zamawiającego Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn 

- przesłać faxem na numer 89 750 37 64

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

mł. chor. SG Dariusz Morawski tel. (89) 750 36 33

por. SG Dariusz Trypucki tel. (89) 750 31 99

___________________________________________________________________________________________________

125. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wywozu i utylizacji odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji

Zapytanie ofertowe  z dnia 22.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 04.06.2018 r. i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax nr 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37 

- p.Józef Woś - tel. 89 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

124.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę plecaków taktycznych Caiman Backpack CAMO 35L Coyote

Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: aneta.galinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Aneta Galińska - tel. (89) 750 35 04

__________________________________________________________________________________________________________________

123. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawy agregatu prądotwórczego K 300 WJ

Zapytanie ofertowe z dnia 21.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 01.06.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

sprawy finansowe - Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

sprawy techniczne - Pan Dariusz Laskowski - tel. 797 337 378

___________________________________________________________________________________________________

122. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup świec dymnych, granatów dymnych

Zapytanie o cenę z dnia 17.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 24.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Kamila Masło  - tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

121. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup apartu EKG ASPEL AsCard ORANGE

Zapytanie ofertowe  z dnia 16.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 23.05.2018 r. i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax nr 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37, p. Marek Makarewicz 89 750 30 36  

- sprawy merytoryczne: p.Józef Woś - tel. 89 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

120. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.05.2018 r. i przesłanie na nr fax (89) 750-37-25 lub e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pani Patrycja Stefańska  tel. 797-337-414

____________________________________________________________________________________________________

119. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przegląd oraz wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych dwóch dźwigów towarowych o udźwigu 250 kg - zlokalizowanych w budynku nr 5 na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2018 r. i przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

118. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na przegląd oraz wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych dwóch platform dla niepełnosprawnych - zlokalizowanych na terenie PSG Banie Mazurskie i PSG Węgorzewo.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2018 r. i przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

117. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących w trwałym zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2018 r. i przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

116. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wymianę sond ilitrażowanie zbiornika paliwa 50m3.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: slawomir.bucko@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Bućko - tel. 721 960 159 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

115. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację recept imiennych dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe  z dnia 09.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2018 r. i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub  fax (89) 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

- p. Józef Woś - tel. 89 750 30 35

_______________________________________________________________________________________________________________

114. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup pionowego bojlera z wężownicą spiralną marki Lemet 140 litrów.

Zapytanie o cenę z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

113. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę samokopiujących druków procesowych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

112. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę BROS SPRAY MAX na komary i kleszcze DEET 30% 90 ml

Zapytanie ofertowe  z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2018 r. i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl a także na fax (89) 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

- p. Józef Woś - tel. 89 750 30 35

_________________________________________________________________________________________________________________

111. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Nartorolek

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2018 r. i przesłanie na adres: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797-337-413

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Ireneusz  Ślusarczyk  - tel. 508 454 445 lub (89) 750 30 24, e-mail: wkisz.warmaz@strazgraniczna.pl 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

110.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji pompowni EPS zlokalizowanej w PSG Górowo Iławeckie przy ul. Lipowej 6, 2 szt. urzadfzenia przeciwzalewowego kessel pumpfix komfort w Kętrzynie w budynku nr 5 oraz kompaktowej pompowni multilift MD firmy grundfos w PSG Gołdap przy ul. Przytorowej 7

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 64, e-mailem na adres: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

________________________________________________________________________________________________________________

109.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie konserwacji zestawów do podnoszenia ciśnienia do ochrony instalacji ppoż. zlokalizowanych na terenie Warmińsko-Mazurskiegio Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Placówkach Straży Granicznej w Węgorzewie i Górowie Iławeckim

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 64, e-mailem na adres: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

__________________________________________________________________________________________________________________

108.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie konserwacji stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 78 na terenie obiektu koszarowego

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 64, e-mailem na adres: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________

107. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na czyszczenie zbiornika paliwowego (ON) 50m3

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: slawomir.bucko@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Bućko - tel. 721 960 159 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

106. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę siłownika do bramy przesuwanej typ ICARO ULTRA AC A2000

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

_______________________________________________________________________________________________________________

105. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę flag, zestawów proporczyków państw i organizacji oraz podstawki do flagietek

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 07.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 10.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________

104.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Lupy powiększającej Regula 1004M

Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: aneta.galinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Aneta Galińska - tel. (89) 750 35 04

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Korporacja Wschód Sp. z o.o. ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa.

________________________________________________________________________________________________________________

103. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rynny dachowej z akcesoriami.

Zapytanie o cenę z dnia 27.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

___________________________________________________________________________________________________

102. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na język gruziński oraz z jezyka gruzińskiego na język polski

Projekt nr 85/2018/ADM2018 pt. "Szkolenia na rzecz budowania potencjału oraz wzmacniania instytucjonalnego Policji Granicznej Gruzji"

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 26.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. do godziny 12:00 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 32 02

___________________________________________________________________________________________________

101. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzew i krzewów ozdobnych.

Zapytanie o cenę z dnia 26.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

sprawy techniczne Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________

100. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów światłowodowych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05. 2018 r.oraz przesłanie e-mailem na adres: adrianna.wisniewska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Adrianna Wiśniewska tel.  (89) 750 30 14

___________________________________________________________________________________________________

99.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wkładu pirotechnicznego granatu i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_________________________________________________________________________________________________________________

98.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę metanitu specjalnego

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_______________________________________________________________________________________________________________

97.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunku kumulacyjnego liniowy, osiowo-kierunkowy, lont detonujący

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

________________________________________________________________________________________________________________

96.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę UZRGM ćw

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

_________________________________________________________________________________________________________________

95.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Van Trepan Mk3 i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

_____________________________________________________________________________________________________________________

94.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę świec dymnych

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 04.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

_________________________________________________________________________________________________________________

93.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zestawu do wykrywania materiałów wybuchowych

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

_______________________________________________________________________________________________________________

92.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę spłonek 8 ATAT ćwiczebna

Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

________________________________________________________________________________________________________________________________________

91. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wkładów filtra BESTMAX 2XL

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 23.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

90. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup: toreb, obuwia i odzieży

Projekt nr 12/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.04.2018 r.

UWAGA: zmiana opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 08.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

_________________________________________________________________________________________________________________

89. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Smartfona Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.04. 2018 r.oraz przesłanie e-mailem na adres: adrianna.wisniewska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Adrianna Wiśniewska tel.  (89) 750 30 14

___________________________________________________________________________________________________

88. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ołówków z kolorową gumką, naostrzony

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. i przesłanie na adres mailowy: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska - tel. 89 750 32 65

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Obsługi Przedsiębiorstw Karol Furtok, ul. Młodzieżowa 3, 47-450 Nowa Wioska.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

87. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę BROS SPRAY MAX na komary i kleszcze DEET 30% 90 ml

Zapytanie ofertowe  z dnia 19.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 02.05.2018 r. i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

- p. Józef Woś - tel. 89 750 30 35

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

86. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup fotela biurowego ergonomicznego przeznaczonego dla osoby niepełnospranej 

Zapytanie o cenę z dnia 19.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

___________________________________________________________________________________________________

85. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup regału magazynowego

Zapytanie o cenę z dnia 19.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

___________________________________________________________________________________________________

84. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę FSME Immun zawiesina do wstrz. 2,4 MCG/0,5 ML 1 amp. Strz. 0,5 ML (szczepionki zarejestrowane od 16 roku życia)

Zapytanie ofertowe  z dnia 19.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 26 lub pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37

- p. Józef Woś - tel. 89 750 30 35

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

83. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego ogłasza sprzedaż słoików szklanych z nakrętkami (surowiec wtórny)

Ogłoszenie o sprzedaży słoików z dnia 18.04. 2018 r.

Osoby zainteresowane kupnem słoików proszone sa o złożenie faksem lub na adres e-mail (skan) oświadczenia - Załącznik nr 1.

Nr faksu W-MOSG (89) 750 37 56 lub e-mail: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

___________________________________________________________________________________________________

82. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup grzejników.

Zapytanie o cenę z dnia 18.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: A&B HEATING Sp. z o. o., ul. Grabiańskiego 2, 96-313 Jaktorów. Cena ofertowa brutto 1188,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

81. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczącego zadania pn. "Remont hydroizolacji fundamentów i ścian piwnic budynku nr 16 w Kętrzynie".

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17.04.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2018 r. z dopiskiem: "REMONT - BUDYNEK NR 16 - OFERTA - SBiON WTiZ", przesłać faxem na numer (89) 750 37 64 lub przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Osoby do kontaktu:

- plut. SG Paweł Stefańczuk tel. (89) 750 36 33,

- por. SG Dariusz Trypucki tel. (89) 750 31 99

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Adam Stadnik ul. Słoneczna 2/4, 11-430 Korsze. Cena ofertowa brutto 154 604,08 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

80. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę organizacji imprezy kulturalno - edukacyjnej dla dzieci/dorosłych cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

"Projekt  11/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 26.04.2018 r. i przesłanie na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797-337-413

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia (merytorycznych) - por. SG Waldemar Wajs - tel. 600-359-358 lub st. chor. SG Michał Karczewski (89) 750 31 92

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Fundacja SKEILON, ul. 21 stycznia 18/69, 14-100 Ostróda. Cena ofertowa brutto 12 300,00 zł

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

79. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę: Kije Yoko , Kije SkiGo Elite

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2018 r. i przesłanie na adres: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797-337-413

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Ireneusz  Ślusarczyk  - tel. 508 454 445 lub (89) 750 30 24, e-mail: wkisz.warmaz@strazgraniczna.pl 

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe w dniu 25 kwietnia 2018 r.

___________________________________________________________________________________________________

78. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nartorolek

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2018 r. i przesłanie na adres: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797-337-413

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Ireneusz  Ślusarczyk  - tel. 508 454 445 lub (89) 750 30 24, e-mail: wkisz.warmaz@strazgraniczna.pl 

Zamawiający informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe w dniu 25 kwietnia 2018 r.

___________________________________________________________________________________________________

77. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ołówków, touch pen, naostrzony

Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018 r. i przesłanie na adres mailowy: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska - tel. 89 750 32 65

Zamawiający informuje, że zmienił opis przedmiotu zamówienia i nowe zapytanie ofertowe w tej sprawie znajduje się powyżej pod poz. 88

______________________________________________________________________________________________________________________________________

76. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wkładów filtra Bestmax 2XL

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

75. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny oraz artykułów jednorazowego użytku

"Projekt  11/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 24.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

74. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny osobistej

"Projekt  11/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 24.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

73. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z jezyka ukraińskiego na język polski

Projekt nr 90/2018/ADM2018 pt. "Wzmacnianie potencjału kadrowego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy - kontynuacja"

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. do godziny 15:30 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami na adres: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 3202

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

72. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na język gruziński oraz z jezyka gruzińskiego na język polski

Projekt nr 85/2018/ADM2018 pt. "Szkolenia na rzecz budowania potencjału oraz wzmacniania instytucjonalnego Policji Granicznej Gruzji"

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. do godziny 15:30 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami na adres: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 3202

Zamawiający informuje, że zmienił opis przedmiotu zamówienia i nowe zapytanie ofertowe w tej sprawie znajduje się powyżej pod poz. 102

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

71. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wymiany sond oraz litrażowanie zbiornika paliwa 25m3

Zapytanie ofertowe z dnia 16.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: slawomir.bucko@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Bućko - tel. 721 960 159 

___________________________________________________________________________________________________

70.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę teczek na dokumenty

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2018 r.

FAMI Logo

Termin składania ofert do dnia 12.04.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: patrycja.lukaszuk-guszczynska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska - tel. (89) 750 32 65

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Obsługi Przedsiębiorstw Karol Furtok, ul. Młodzieżowa 3, 47-450 Nowa Wioska.

_______________________________________________________________________________________________________________

69. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na Dostawę kompletu nauszników do słuchawek Sennheiser HD 380 Pro oraz gąbek na pałąk do słuchawek Sennheiser HD 380 Pro

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: M. Ostrowski S.J., ul. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław. Cena ofertowa brutto: 846,00 zł

_______________________________________________________________________________________________________________

68. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rękawic ochronnych  oraz półmasek przeciwpyłowych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 09.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

67. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Akumulatorów/pakietu akumulatorów oraz ładowarki umożliwiającej ładowanie pakietów akumulatorów 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: MANTICORA S.C. ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz. Cena ofertowa brutto: 2 500,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

66. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Routera Huawei B618s-22D LTE

Zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 13.04. 2018 r.oraz przesłanie e-mailem na adres: adrianna.wisniewska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Adrianna Wiśniewska tel.  (89) 750 30 14

___________________________________________________________________________________________________

65. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup mocnego betonu B20 zaprawy cementowej Kreisel

Zapytanie o cenę z dnia 05.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________________________

64. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie badania pionowości wież obserwacyjnych w m. Parkoszewo gm. Bartoszyce, Kiekskiejmy gm. Dubeninki, Góry gm. Budry, PSG Górowo Iławeckie ul. Lipowa 6, PSG Gołdap ul. Przytorowa 7, Żardyny gm. Bartoszyce, Obszarniki gm. Banie Mazurskie znajdujących się w zasobach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 05.04.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.04.2018 r. faxem na numer (89) 750 37 00 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (Biuro Podawcze) w Kętrzynie przy. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

- p. Teresa Sadowska tel. (89) 750 33 13

- sierż. sztab. SG Anna Jasiulewicz tel. (89) 750 36 34

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, mgr inż. Tadeusz Draganik ul. Różana 8/1, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 6580,00 zł."

______________________________________________________________________________________________________________

63. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup skrzydeł drzwiowych

Zapytanie o cenę z dnia 05.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

________________________________________________________________________________________________________________

62.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę notatników i notesów

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2018 r.

FAMI Logo

Termin składania ofert do dnia 06.04.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: aneta.galinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Aneta Galińska - tel. (89) 750 35 04

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Obsługi Przedsiębiorstw Karol Furtok, ul. Młodzieżowa 3, 47-450 Nowa Wioska

________________________________________________________________________________________________________________

61. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę czyszczenia zbiornika paliwowego 25m3 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: slawomir.bucko@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Sławomir Bućko - tel. 721 960 159 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Handlowo-Usługowa : WAL-MAR" Waldemar Markiewicz, Gutkowo 73, 11-041 Olsztyn

___________________________________________________________________________________________________

60. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup tablic/ramek zatrzaskowych OWZ.

Zapytanie o cenę z dnia 03.04.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 10.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa "KAMIRO" Anna Rojek Nałęczyn, ul. Bankowa 51, 26-634 Gózd. Cena ofertowa brutto: 1 254,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

59. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie dokonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowych i spalinowych), instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach będących w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej w Kętrzynie

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 30.03.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018 r. faxem na numer (89) 760 37 64 lub (89) 750 37 00 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

- p. Teresa Sadowska tel. (89) 750 33 13

- sierż. sztab. SG Anna Jasiulewicz tel. (89) 750 36 34

________________________________________________________________________________________________________________________

58. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości

Zapytanie o cenę z dnia 28.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 06.04.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

por. SG Paweł Kalski - tel. (89) 750 32 97

Zamawiajacy informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: "ADMOR" Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m 1. Cena ofertowa brutto po korekcie ilościowej zamawianych produktów 9999,82 zł brutto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

57. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe  z dnia 27.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 05.04.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 26 i e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - p. Monika Nestorowicz - tel. 89 750 30 37, p. Marek Makarewicz - tel. 89 750 30 36

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. 89 750 35 80

_______________________________________________________________________________________________________________

56.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę notatników i notesów

Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2018 r.

FAMI Logo

Termin składania ofert do dnia 30.03.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: aneta.galinska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Aneta Galińska - tel. (89) 750 35 04

___________________________________________________________________________________________________

55. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup skrzydeł drzwiowych

Zapytanie o cenę z dnia 22.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 26.03.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: PROFI ANITECH Filia Kętrzyn, ul. Bydgoska 6, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 1 400,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

54. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przedmiotów umundurowania

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 20.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 26.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________________________

53. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rękawic jednorazowego użytku

"Projekt  11/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 20.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 28.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

52. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę prania.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 20.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

51. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę teczek akt osobowych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

50. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ramienia odciągowego OSKAR 160

Zapytanie o cenę z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________________________________________

49. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup słodyczy

"Projekt  12/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

48. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych

"Projekt  12/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 25 lub e-mailem na adres: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414

- w sprawach przedmiotu zamówienia - por. SG Waldemar Wajs - tel. 600 359 538

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 1 937,00 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

47. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup filtrów do centrali wentylacyjnej VTS

Zapytanie o cenę z dnia 14.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: BITEKO POLSKA Sp. z o. o., ul. Szkolna 5, 39-200 Dębica. Cena ofertowa brutto: 413,28 zł.

___________________________________________________________________________________________________

46. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługe prania.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 12.03.2018 r.

Wzór umowy

Termin składania ofert do dnia 15.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_________________________________________________________________________________________________________________

45. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacji klimatyzatorów

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: "Delta" Artur Miller, ul. Warszawsa 4, 87-100 Toruń. Cena ofertowa brutto: 4 880,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

44. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemcó w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" zgodnie z kartą Projektu  11/1-2015/BK-FAMI oraz 12/1-2015/BK-FAMI

Zapytanie ofertowe  z dnia 07.03.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2018 r.

- przesłać faxem na numer 89 750 37 26

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

e-mail: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

___________________________________________________________________________________________________

43. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup bielizny termoaktywnej trudnopalnej.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 05.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 06.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________________________________________

42. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 05.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 57 lub e-mailem na adres: wlii.warmaz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

sierż. sztab. SG Paweł Krychniak - tel. (89) 750 32 10, 721 961 111 w godz. 8.00 - 15.00

Zmiana nr 1 do zaproszenia do składania ofert (pytania i odpowiedzi)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

41. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę czajników elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

40. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kurtek realizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

____________________________________________________________________________________________________

39. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemcó w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" zgodnie z kartą Projektu  11/1-2015/BK-FAMI oraz 12/1-2015/BK-FAMI

Zapytanie ofertowe  z dnia 28.02.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r.

- przesłać faxem na numer 89 750 37 26

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

e-mail: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

___________________________________________________________________________________________________

38. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn. "Remont sanitariatów w budynku nr 26 (I i II piętro) SOdC w Kętrzynie".

W ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe  z dnia 26.02.2018 r.

Rysunki sanitariaty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2018 r.  do godz. 24:00

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II zapytania ofertowego

- przesłać faxem na numer 89 750 37 64

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Tadeusz Michalczyk tel. (89) 750 33 70, e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

__________________________________________________________________________________________________

37. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup specjalistycznych butów ochronnych LOWA ZEPHYR Gtx MID TF Sage

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 23.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

35. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - specjalistycznych butów ochronnych LOWA ZEPHYR Gtx MID TF Sage

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________

34. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - rękawic trudnopalnych i kominiarek trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________

33.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji, naprawy, legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz badanie szczelności, wydajności wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych na terenie kompleksu koszarowego w Kętrzynie oraz Placówkach Straży Granicznej 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.02.2018 r.

Termin składania ofert wraz z parafowanym wzorem umowy do dnia 23.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 64, e-mailem na adres: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

________________________________________________________________________________________________

32.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Kamery GoPro Hero 6 Black 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 25 lub e-mailem na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31lub 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 750 32 95 lub 797-337-414

- w sprawach przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Piotr Moskalik - tel. (89) 750 30 19 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Sklep fotograficzny BEAFOTO BEA Beata Suska, ul. Wiklinowa 30, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena ofertowa brutto: 4 137,00 zł.

________________________________________________________________________________________________

31.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitrometnu, azotanu amonu, pyłu aluminiowego, chloranu potasu

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

30. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 13.02.2018 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________________________

29.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunku miotającego inicjowanego elektrycznie typ M3 SHG LL (bardzo wysoki gaz)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

28. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. "Remont sanitariatów w budynku nr 26 (I i II piętro) SOdC w Kętrzynie".

W ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe  z dnia 09.02.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2018 r.  do godz. 24:00

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II zapytania ofertowego

- przesłać faxem na numer 89 750 30 85

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Tadeusz Michalczyk tel. (89) 750 33 70, e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że ze względu na niewystarczające środki finansowe jakimi dysponuje W-MOSG, w dniu 26.02.2018 r. zostaje unieważnione powyższe zapytanie ofertowe. 

___________________________________________________________________________________________________

27. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe  z dnia 07.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk - Guszczyńska - tel. 89 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. 89 750 35 80

___________________________________________________________________________________________________

26. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - mundurów trudnopalnych, czapek z daszkiem, rękawic terudnopalnych i kominiarek trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 01.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 05.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________

25. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 26.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 05.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

________________________________________________________________________________________________________________

24. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przedmiotów umundurowania płaszcza sukiennego, płaszcza letniego, szalika letniego, rękawic letnich, pokrowca na płaszcz.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 26.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 01.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________________

23. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. (89) 750 35 80

________________________________________________________________________________________________________

22.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Zestawu do wykrywania materiałów wybuchowych EXPRAY

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

______________________________________________________________________________________________________________

21.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Zapał MD5 ćwicz., ERG ćwiczebny, lont detonujący

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Metanit Specjalny 125 g, Amonit 150 g, Ergodyn 300 g, EEmulinit 1000 g

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Semtex

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzaczy trotylowych, ładunków prasowanych, ładunków lanych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Dariusz Leżała - tel. (89) 750 32 30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę jaj

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

p. Adam Umiński - tel. (89) 750 32 89

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materaca sprężynowego sembella classic.

Zapytanie o cenę z dnia 22.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 29.01.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. (89) 750 35 80

Zamawiający informuje, że w z dniem 25.01.2018 r. unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe

_______________________________________________________________________________________________________________

13. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ultradzwiękowych odstraszaczy kleszczy.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 18.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________

12. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę bramy na stosy i krążki HM1 Kelton HEAVY.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłać na numer fax 89-750-37-25 lub e-mail na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - chor. sztab. SG Paweł TUROWSKI tel. 793-148-911

- w sprawach finansowych, inne:

- mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub 797-337-413

- Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 750 32 95 lub 797-337-414

- lub osoby wskazane w adresie Zamawiającego.

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: LUEWO Sp. z o .o. Dębno 190, 32-852 Dębno. Cena ofertowa brutto: 2 800,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

11. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opraw LED z czujnikiem ruchu. 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: P.H.U. "EL-MET" S.C., ul. Składowa 30 B, 41-500 Chorzów. Wartość ofertowa brutto: 1199,25 zł

___________________________________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tektury introligatorskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_________________________________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obuwia medycznego dla służby zdrowia

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę felg stalowych do Mitsubishi Pajero 7 1/2J x 17  6X139,7 ET46

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski - tel. 721 960 159

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi wraz z ościeżnicami.

Zapytanie o cenę z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: PSB BUDOMAT Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 62 D,  09-400 Płock. Cena ofertowa brutto: 8 530,05 zł.

___________________________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Pen Test - Coca Test - producent Mistral oraz Pen Test 0 Cannabis Test - producent Mistral

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę NARK II

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do kryminalistyki

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Access Point CISCO AIR-CAP3502I-E-K9

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: slawomir.lewkowicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Lewkowicz - tel. 668 349 705

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację recept imiennych dla cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Kętrzynie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pięciopunktowej lampy wiszącej LED Leovan.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: QNECKA Magdalena Kunecka, ul. Widok 2,  59-700 Bolesławiec. Cena ofertowa brutto: 2 457,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

____________________________________________________________________________________________________

465. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn."

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 11 stycznia 2018 r.

Uwaga !!! Zmiana Formularza Ofertowego, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy

Odpowiedzi na pytania oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.12.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Założenia funkcjonalno-użytkowe

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ" lub złożyć osobiście w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Ketrzyn mieszczące się na Biurze Przepustek W-MOSG (budynek nr 34) lub przesłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

Pan Wiesław Banach - tel. (89) 750 36 69

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorwstwo Handlowo - Usługowe REM-BUD Piotr Ciszewski, ul. Podgórna  2, 86-140 Drzycim. Cena ofertowa brutto: 17 220,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

do góry