Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Autor :
12.12.2013

 

 

2018

___________________________________________________________________________________________________

51. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę teczek akt osobowych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

50. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ramienia odciągowego OSKAR 160

Zapytanie o cenę z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_______________________________________________________________________________________________________________

49. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup słodyczy

"Projekt  12/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

48. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych

"Projekt  12/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 25 lub e-mailem na adres: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414

- w sprawach przedmiotu zamówienia - por. SG Waldemar Wajs - tel. 600 359 538

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

47. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup filtrów do centrali wentylacyjnej VTS

Zapytanie o cenę z dnia 14.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

___________________________________________________________________________________________________

46. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługe prania.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 12.03.2018 r.

Wzór umowy

Termin składania ofert do dnia 15.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_________________________________________________________________________________________________________________

45. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacji klimatyzatorów

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby W-MOSG w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

44. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemcó w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" zgodnie z kartą Projektu  11/1-2015/BK-FAMI oraz 12/1-2015/BK-FAMI

Zapytanie ofertowe  z dnia 07.03.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2018 r.

- przesłać faxem na numer 89 750 37 26

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

e-mail: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

___________________________________________________________________________________________________

43. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup bielizny termoaktywnej trudnopalnej.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 05.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 06.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________________________________________

42. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 05.03.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 57 lub e-mailem na adres: wlii.warmaz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

sierż. sztab. SG Paweł Krychniak - tel. (89) 750 32 10, 721 961 111 w godz. 8.00 - 15.00

Zmiana nr 1 do zaproszenia do składania ofert (pytania i odpowiedzi)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

41. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę czajników elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

40. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kurtek realizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 28.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

____________________________________________________________________________________________________

39. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemcó w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji" zgodnie z kartą Projektu  11/1-2015/BK-FAMI oraz 12/1-2015/BK-FAMI

Zapytanie ofertowe  z dnia 28.02.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r.

- przesłać faxem na numer 89 750 37 26

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

e-mail: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

___________________________________________________________________________________________________

38. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn. "Remont sanitariatów w budynku nr 26 (I i II piętro) SOdC w Kętrzynie".

W ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe  z dnia 26.02.2018 r.

Rysunki sanitariaty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2018 r.  do godz. 24:00

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II zapytania ofertowego

- przesłać faxem na numer 89 750 37 64

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Tadeusz Michalczyk tel. (89) 750 33 70, e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

__________________________________________________________________________________________________

37. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup specjalistycznych butów ochronnych LOWA ZEPHYR Gtx MID TF Sage

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 23.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

________________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________

35. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - specjalistycznych butów ochronnych LOWA ZEPHYR Gtx MID TF Sage

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________

34. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - rękawic trudnopalnych i kominiarek trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia19.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________

33.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji, naprawy, legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz badanie szczelności, wydajności wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych na terenie kompleksu koszarowego w Kętrzynie oraz Placówkach Straży Granicznej 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.02.2018 r.

Termin składania ofert wraz z parafowanym wzorem umowy do dnia 23.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 64, e-mailem na adres: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

________________________________________________________________________________________________

32.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Kamery GoPro Hero 6 Black 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 25 lub e-mailem na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, innych - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31lub 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 750 32 95 lub 797-337-414

- w sprawach przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Piotr Moskalik - tel. (89) 750 30 19 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Sklep fotograficzny BEAFOTO BEA Beata Suska, ul. Wiklinowa 30, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena ofertowa brutto: 4 137,00 zł.

________________________________________________________________________________________________

31.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitrometnu, azotanu amonu, pyłu aluminiowego, chloranu potasu

Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

30. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 13.02.2018 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________________________

29.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunku miotającego inicjowanego elektrycznie typ M3 SHG LL (bardzo wysoki gaz)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________

28. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. "Remont sanitariatów w budynku nr 26 (I i II piętro) SOdC w Kętrzynie".

W ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe  z dnia 09.02.2018 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2018 r.  do godz. 24:00

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II zapytania ofertowego

- przesłać faxem na numer 89 750 30 85

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Tadeusz Michalczyk tel. (89) 750 33 70, e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Zamawiający informuje, że ze względu na niewystarczające środki finansowe jakimi dysponuje W-MOSG, w dniu 26.02.2018 r. zostaje unieważnione powyższe zapytanie ofertowe. 

___________________________________________________________________________________________________

27. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe  z dnia 07.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk - Guszczyńska - tel. 89 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. 89 750 35 80

___________________________________________________________________________________________________

26. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup - mundurów trudnopalnych, czapek z daszkiem, rękawic terudnopalnych i kominiarek trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 01.02.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 05.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. 89 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________

25. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 26.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 05.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

________________________________________________________________________________________________________________

24. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przedmiotów umundurowania płaszcza sukiennego, płaszcza letniego, szalika letniego, rękawic letnich, pokrowca na płaszcz.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 26.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 01.02.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________________

23. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. (89) 750 35 80

________________________________________________________________________________________________________

22.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Zestawu do wykrywania materiałów wybuchowych EXPRAY

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

______________________________________________________________________________________________________________

21.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Zapał MD5 ćwicz., ERG ćwiczebny, lont detonujący

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Metanit Specjalny 125 g, Amonit 150 g, Ergodyn 300 g, EEmulinit 1000 g

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Semtex

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Radosław Borowicz - tel. (89) 750 32 20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzaczy trotylowych, ładunków prasowanych, ładunków lanych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne Pan Dariusz Leżała - tel. (89) 750 32 30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 30.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę jaj

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

p. Adam Umiński - tel. (89) 750 32 89

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materaca sprężynowego sembella classic.

Zapytanie o cenę z dnia 22.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 29.01.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Defibrylatora AED REANIBEX 300 - Bexen Cardio

Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - kpr. SG Patrycja Łukaszuk-Guszczyńska  - tel. (89) 750 36 70

- sprawy merytoryczne - mł. chor. SG Katarzyna Twarowska - tel. (89) 750 35 80

Zamawiający informuje, że w z dniem 25.01.2018 r. unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe

_______________________________________________________________________________________________________________

13. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ultradzwiękowych odstraszaczy kleszczy.

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 18.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 25.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

p. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________

12. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę bramy na stosy i krążki HM1 Kelton HEAVY.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłać na numer fax 89-750-37-25 lub e-mail na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - chor. sztab. SG Paweł TUROWSKI tel. 793-148-911

- w sprawach finansowych, inne:

- mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub 797-337-413

- Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 750 32 95 lub 797-337-414

- lub osoby wskazane w adresie Zamawiającego.

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: LUEWO Sp. z o .o. Dębno 190, 32-852 Dębno. Cena ofertowa brutto: 2 800,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

11. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opraw LED z czujnikiem ruchu. 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: P.H.U. "EL-MET" S.C., ul. Składowa 30 B, 41-500 Chorzów. Wartość ofertowa brutto: 1199,25 zł

___________________________________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tektury introligatorskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_________________________________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obuwia medycznego dla służby zdrowia

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę felg stalowych do Mitsubishi Pajero 7 1/2J x 17  6X139,7 ET46

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski - tel. 721 960 159

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi wraz z ościeżnicami.

Zapytanie o cenę z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: PSB BUDOMAT Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 62 D,  09-400 Płock. Cena ofertowa brutto: 8 530,05 zł.

___________________________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Pen Test - Coca Test - producent Mistral oraz Pen Test 0 Cannabis Test - producent Mistral

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę NARK II

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do kryminalistyki

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Access Point CISCO AIR-CAP3502I-E-K9

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: slawomir.lewkowicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Lewkowicz - tel. 668 349 705

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację recept imiennych dla cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Kętrzynie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pięciopunktowej lampy wiszącej LED Leovan.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: QNECKA Magdalena Kunecka, ul. Widok 2,  59-700 Bolesławiec. Cena ofertowa brutto: 2 457,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

____________________________________________________________________________________________________

465. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn."

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 11 stycznia 2018 r.

Uwaga !!! Zmiana Formularza Ofertowego, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy

Odpowiedzi na pytania oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.12.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Założenia funkcjonalno-użytkowe

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ" lub złożyć osobiście w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Ketrzyn mieszczące się na Biurze Przepustek W-MOSG (budynek nr 34) lub przesłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

Pan Wiesław Banach - tel. (89) 750 36 69

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorwstwo Handlowo - Usługowe REM-BUD Piotr Ciszewski, ul. Podgórna  2, 86-140 Drzycim. Cena ofertowa brutto: 17 220,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

do góry