Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Autor:
20.11.2017

 

2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

388. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę podkładów drewnianych LEE, etui, blach do sublimacji

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

_____________________________________________________________________________________________________________________

387. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę farb, materiałów budowlanych

Zapytanie o cenę z dnia 20.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_____________________________________________________________________________________________________________________

386. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów budowlanych

Zapytanie o cenę z dnia 20.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_____________________________________________________________________________________________________________________

385. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów sanitarnych

Zapytanie o cenę z dnia 17.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

____________________________________________________________________________________________________________________

385. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przyczepy towarowej NEPTUN GN 167 (N7-236 ptr)

Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski tel. 721 960 159

____________________________________________________________________________________

384. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drobnego sprzętu medycznego

Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

____________________________________________________________________________________

383. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów jednorazowych medycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

_____________________________________________________________________________________

382. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży medycznej dla służby zdrowia.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 17.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

____________________________________________________________________________________

381. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wózka serwisowego Numatic SCG 1705 SGA 1

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96

Pani Kamila Masło   - tel. 89 750 3593

____________________________________________________________________________________

380. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

_______________________________________________________________________________________________

379. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych dot. zadania p.n.: "Wymiana obróbek blacharskich wraz z kołnierzami uszczelniającymi w budynku mieszkalnym PSG w Węgorzewie"

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.11.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta - Formularz ofertowy

Projekt umowy

Termin składania ofert do dnia 22.11.2017 r. 

Ofertę należy przesłać na fax nr (89) 750 37 00,  przesłać pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, z dopiskiem: "WĘGORZEWO - OFERTA -  SBION WTiZ" 

Osoby do kontaktu:

ppor. SG Adam Kozłowski - tel. (89) 750 36 83

____________________________________________________________________________________

378. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drabinki gimnastycznej pojedynczej

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: wkisz.warmaz@strazgraniczna.pl oraz jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Ireneusz ŚLUSARCZYK TEL. 508-454-445 lub (89) 750 30 24

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub 797 337 413 

____________________________________________________________________________________

377. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę firan oraz zasłon

Zapytanie o cenę z dnia 14.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

_____________________________________________________________________________________

376. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zagęszczarki do gruntu Lumag Germany RPi13N 114 kg

Zapytanie o cenę z dnia 14.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

____________________________________________________________________________________

375. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę firan oraz zasłon

Zapytanie o cenę z dnia 14.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie o cenę z dnia 14.11.2017 r.

____________________________________________________________________________________

374. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opasek odblaskowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

____________________________________________________________________________________

373. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę  odbioru i transportu odpadów pokonsumpcyjnych z Kompleksu Koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

____________________________________________________________________________________

372. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szafy chłodniczej o pojemności 630l Rilling.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.11.2017 r.

Uwaga! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia na dostawę szafy chłodniczej o pojemności 630I Rilling

Zmiana formularza cenowego oraz projektu umowy (w załączeniu) z dnia 20.11.2017 r.

Uwaga! zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 21.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

____________________________________________________________________________________

371. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę czyszczarki do butów Polfix 2

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96

Pani Kamila Masło   - tel. 89 750 3593

_____________________________________________________________________________________________

370. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wózka serwisowego Numatic CCAT1/140

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96

Pani Kamila Masło   - tel. 89 750 3593

Zamawiający unieważnia powyższe zapytanie ofertowe ze względu na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

____________________________________________________________________________________________

369. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kosza na śmieci

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96

______________________________________________________________________________________________

368. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wózka hotelowego Numatic SB-AT3003

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96

Pani Kamila Masło   - tel. 89 750 3593

______________________________________________________________________________________________

367. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oryginalnych materiałów eksloatacyjnych do urządzeń drukujących XEROX

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39

Pan Roman Szymański - tel. (89) 750 33 88

______________________________________________________________________________________________________________________

366. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39

Pan Roman Szymański - tel. (89) 750 33 88

______________________________________________________________________________________________________________________

365. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyrobów papierniczych do urządzeń drukujących

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39

Pan Roman Szymański - tel. (89) 750 33 88

______________________________________________________________________________________________________________________

364. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fabrycznie nowego urządzenia CANON IR-ADV C7580I z modułem wykańczania broszur oraz materiałami eksloatacyjnymi wraz z dodatkowymi usługami serwisowymi

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39

Pan Roman Szymański - tel. (89) 750 33 88

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Mitel Michał Szorc, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk. Cena ofertowa brutto: 117 900,00 zł. 

______________________________________________________________________________________________________________________

363. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zagęszczarki do gruntu 100kg Holzinger HRP 100

Zapytanie o cenę z dnia 09.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

362. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wykaszarki spalinowej Husqvarna 535RX

Zapytanie o cenę z dnia 09.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

361. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gilotyny do papieru GRAFMASZ G73 H

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Termin składania ofert do dnia 14.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93

chor. sztab. SG Anna Sobiecka (89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

360. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę jednogłowicowej zszywarki HOHNER ECONOMY 25/40

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Termin składania ofert do dnia 14.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93

chor. sztab. SG Anna Sobiecka (89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

359. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę grzejników Compact Purmo C11-550/400

Zapytanie o cenę z dnia 09.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

358. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę preparatów do dezynfekcji.

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

357. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży medycznej dla Służby Zdrowia

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

356. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę skrzydeł drzwiowych, ościeżnic

Zapytanie o cenę z dnia 08.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

355. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę płyty meblowej i akcesorii meblowych

Zapytanie o cenę z dnia 07.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

354. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odkurzaczy

Zapytanie o cenę z dnia 07.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

353. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szaf ubraniowych BHP dwu-komorowych na cokole

Zapytanie o cenę z dnia 07.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

______________________________________________________________________________________________________________________

352. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rękawic jednorazowego użytku, ściereczek kuchennych oraz kremów do rąk

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 07.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

351. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu AGD

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 07.11.2017 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

350. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płytek podłogowych

Zapytanie o cenę z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: OCMB - Centrum Budowlane, ul. Mazowiecka 15, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 12 244,25 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

349. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu sportowego

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.11.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

-  kpt. SG Arkadiusz Jezierski - tel. (89) 750 32 31 lub chor. sztab. SG Anna Sobiecka (89) 750 35 96 

______________________________________________________________________________________________________________________

348. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup mat samopompujących oraz namiotów

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

347. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup plecaków i pasów

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

346. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę łóżek rehabilitacyjnych Elbur PB 331 Comfort z materacem

Zapytanie o cenę z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

______________________________________________________________________________________________________________________

345. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów oświetleniowych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

______________________________________________________________________________________________________________________

344. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kabur udowych Blackhawk Level 3 Serpa Tactical do pistoletów Walther P-99 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413 

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 16.11.2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

343. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kabur udowych BlackHawk Level 3 Serpa Tactical Holster do Glock 17/19/22/23/31/32

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413 

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 16.11.2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

342. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rękawic taktycznych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

341. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kamizelek ostrzegawczych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

340. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę klimatyzatora Hyundai HR09XP5AS wraz z montażem

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96 lub 666 021 249

______________________________________________________________________________________________________________________

339. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę stolarki drzwiowej

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

_____________________________________________________________________________________________________________________

338. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup z dostawą materiałów hydraulicznych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

337. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rur oraz obejm przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

336. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Agencja Handlowa MILENA  Elżbieta Pros, ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz. Cena ofertowa brutto: 17 048,96 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

335. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów hydraulicznych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 03.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Pan Adam Kozłowski - tel.(89) 750 36 83

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: PPHU "EL-SAN" Janusz Sobczyński, ul. Kołobrzeska 17, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 13 856,90 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

334. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę stolarki drzwiowej

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie o cenę z dniem 03.11.2017 r.

________________________________________________________________________________________________

333. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup podmurówki do ogrodzenia panelowego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Pan Adam Kozłowski - tel.(89) 750 36 83

_______________________________________________________________________________________________

332. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup foteli i krzeseł obrotowych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 78, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7811-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: PHU KAMILA, ul. Burskiego 2, 10-691 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 10 805,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

331. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę przęseł, słupków i furtki.

Zapytanie o cenę z dnia 02.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

______________________________________________________________________________________________________________________

330. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza pierwszego kontaktu, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

329. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup z dostawą pomp i siłowników

Zapytanie o cenę z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

_______________________________________________________________________________________________________________________

328. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wyposażenia gastronomicznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

327. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do sublimacji.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r.

zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 2

zdjęcie nr 3

zdjęcie nr 4

zdjecie nr 5

zdjecie nr 7

zdjęcie nr 8

zdjęcie nr 9

zdjęcie nr 10

zdjęcie nr 11

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96 lub 666 021 249

___________________________________________________________________________________________________________________

326. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości oraz artykułów jednorazowego użytku.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 31.10.2017 r.

Uwaga! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w Zestawie nr 2

Formularz cenowy na Zestaw nr 2

Termin składania ofert do dnia 03.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

325. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę stolika Kaja 50.

Zapytanie o cenę z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

______________________________________________________________________________________________________________________

324. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

______________________________________________________________________________________________________________________

323. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę leków.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

322. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon HANKOOK Dynapro ATM RF10.

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski tel. 721 960 159

______________________________________________________________________________________________________________________

321. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup felg stalowych do Mitsubishi Pajero.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski tel. 721 960 159

______________________________________________________________________________________________________________________

320. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kinkietów do oświetlenia lustra łazienkowego SUSANNA oraz artykułów elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

______________________________________________________________________________________________________________________

319. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Multitool Leatherman Wave Nev

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413 lub Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Security Products For Real Profesional Krav VIP-System Artur Buczek, ul. Wybickiego 2, 48-200 Prudnik. Cena ofertowa brutto: 4 160,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

318. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków pielęgnujących, myjących i dezynfekujących dla psów służbowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

______________________________________________________________________________________________________________________

317. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyt meblowych, blatów kuchennych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 78, 11-400 Kętrzyn.

Zapytanie o cenę z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Hurtownia Płyt i Akcesorii Meblowych Elektropol, ul. Mazowiecka 11a, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 3 869,20 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

316. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zaprawy samopoziomującej WEBER FLOOR 4150 oraz KREISEL mocny beton  B20 do podkładów betonowych

Zapytanie o cenę z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: "KWARTET" Firma Handlowo - Inwestycyjna Rafał Czumaj ul. Dworcowa 9, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 8 628,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

315. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę  rur ocynkowanych z/szwem Ø zew 48,3 mm, gr. ścianki 2,6 mm, długość 3m oraz obejm przelotowych (pośrednich)

Zapytanie o cenę z dnia 30.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

314. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obieraczki do ziemniaków typ OZP 15N wraz z separatorem obierzyn SO35

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

313. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wózków transportowych pojemników GN 1/1

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

312. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami

Zapytanie o cenę z dnia 27.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

311. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę jaj

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.11.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

Pan Adam Umiński - tel. (89) 750 32 89

______________________________________________________________________________________________________________________

310. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę betonowej kostki brukowej i krawężników drogowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziłu Straży Granicznej ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.    

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

- Pani Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

- Pan Adam Kozłowski - tel (89) 750 36 83

______________________________________________________________________________________________________________________

309. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaku:

Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: "HAPIS" Sp. z o. o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno. Cena ofertowa brutto: 4 090,32 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

308. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup fotopułapki

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.11.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Manticora S.C., ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz. Cena ofertowa brutto: 7 599,00 zł. 

______________________________________________________________________________________________________________________

307. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup trzewików reprezentacyjnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

306. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup koców

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________________________________

305. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drzwi z ościeżnicą Gerda Star S 90

Zapytanie o cenę z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

304. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

 Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: "ELMI" Firma Handlowa Mieczysław Pieńczykowski, ul. Smętka 6A 11-500 Giżycko. Wartość ofertowa brutto: 1 149,77 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

303. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu oraz wyposażenia gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

302. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93

______________________________________________________________________________________________________________________

301. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę elektrycznego siłownika do zaworu oraz zaworu regulacyjnego

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem : leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (089) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

300. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odkurzacza ogrodowego o dużej mocy STHIL SH 86 

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: EXPUR, Kruszewiec 21, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 2 360,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

299. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę systemu ścian działowych

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Sprawy techniczne: p. Adam Kozłowski tel. (89) 750 36 83

______________________________________________________________________________________________________________________

298. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic

Zapytanie o cenę z dnia 25.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem : leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński - tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

297. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kabin sanitarnych wraz z montażem

Zapytanie o cenę z dnia 24.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan  Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Sprawy techniczne: p. Adam Kozłowski tel. (89) 750 36 83

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie o cenę z dniem 25.10.2017 r.

________________________________________________________________________________________________

296. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na

dostawę frontów meblowych

Zapytanie o cenę z dnia 24.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

________________________________________________________________________________________________

295. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę papieru ksero A-4, papieru komputerowego

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 17.11.2017 r.

________________________________________________________________________________________________________________________

294. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odbiornika telewizyjnego: Philips 43PUS6262, LED. SMART

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl lub: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach finansowych, inne - Pani Patrycja Stefańska - tel. 89 750 32 95, kom. 797 337 414

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: F.H.U. KRAWO Wojciech CHANULAK, ul. Grunwaldzka 8/8,  75-242 Koszalin. Cena ofertowa brutto: 2 020,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

293. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę uzdatniacza wody

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 24.10.2017 r.

Uwaga! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia na dostawę uzdatniacza wody BWT

Opis przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

292. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wentylatorów łazienkowych

Zapytanie o cenę z dnia 24.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r.  i przesłanie na faks nr (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

291. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży ochronnej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 23.10.2017 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________________________________

290. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę telewizorów SAMSUNG LED UE32M5002 oraz uchwytów ściennych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Anna Sobiecka - tel.89 750 35 96 lub 666 021 249

________________________________________________________________________________________________

289. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę koszy na śmieci 12L FREEDOM stal nierdzewna połysk

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 3596

______________________________________________________________________________________________________________________

288. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę latarek dalekiego zasięgu typu Night Hunter 02

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 25 lub e-mailem na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797 337 413

Zamawiający informuje, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: LEMAR Electric Sp. z.o.o., ul. Katowicka 104, 41-400 Mysłowice. Cena ofertowa brutto: 2 915,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

287. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza pierwszego kontaktu, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.10.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

286. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę podręcznych pakietów ratownika

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

285. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę drukarki Canon PIXMA Pro - 100s

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: SMART OFFICE, ul Nowa Niepodległości 3/2, 10-566 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 1 899,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

284. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego Xerox C405DN

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Copy.Net.pl, ul. Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa. Cena ofertowa brutto: 3 148,80 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

283. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odbiorników TV SAMSUNG LED UE 32K5100, uchwytów ściennych regulowanych

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96/ 666 021 249 

Zamawiający informuje, że anuluje powyższe zapytanie ofertowe z dniem 23.10.2017 r. - brak asortymentu na rynku

______________________________________________________________________________________________________________________

282. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków pielęgnujących, myjących i dezynfekujących dla psów służbowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 20.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

______________________________________________________________________________________________________________________

281. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tabliczek przydrzwiowych modułowych  

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

280. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wraz z uruchomieniem systemu konferencyjnego połączonego z automatycznym śledzeniem mówcy przez kamerę

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26 października 2017 r. i przesłanie na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Grzegorz Wysocki - tel. kom. 721960160, tel. służbowy (89) 750 3157

_______________________________________________________________________________________________________________________

279. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów spożywczych (słodyczy)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

______________________________________________________________________________________________________________________

278. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę leków i materiałów stomatologicznych

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@starzgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Marek Makarewicz - tel. (89) 750 30 36

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

______________________________________________________________________________________________________________________

277. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93

______________________________________________________________________________________________________________________

276. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę paralizatora TASER X2, paralizatora TASER X26P, kartridży bojowych, kabla USB

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail:wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

kpt SG Arkadiusz Jezierski - tel. (89) 750 32 31

chor. sztab. SG Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

275. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę papieru białego A4, 80g/m2 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

274. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków medycznych (do pierwszej pomocy)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.10.2017 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93

______________________________________________________________________________________________________________________

273. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wraz z uruchomieniem systemu konferencyjnego połączonego z automatycznym śledzeniem mówcy przez kamerę

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017 r.

UWAGA! Zmiana Wzoru umowy

Wzór umowy z dnia 19.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25 października 2017 r. i przesłanie na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Grzegorz Wysocki - tel. kom. 721960160, tel. służbowy (89) 750 3157

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 20.10.2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

272. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oraz montaż pieców konwekcyjno - parowych, dostawę uzdatniacza wody oraz szafki na płyny myjące

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 18.10.2017 r.

UWAGA!!! Informacja dotycząca Zestawu nr 2

Termin składania ofert do dnia 23.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

271. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gabloty muzealnej oraz gablot sklepowych

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. i przesłanie na nr faxu (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

______________________________________________________________________________________________________________________

270. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli (narożnika, łóżka)

Zapytanie o cenę z dnia 17.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

_____________________________________________________________________________________________________________________

269. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli (ławy, szafki, stołu, krzeseł)

Zapytanie o cenę z dnia 17.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

______________________________________________________________________________________________________________________

268. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 17.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer: (89) 750 37 56 lub e-mailem (skan) na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka -  tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________________________________

267. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kalendarzy ściennych z kopertą tekturową

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96 / 666 021 249

______________________________________________________________________________________________________________________

266. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. 12/1-2015/BK-FAMI

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.10.2017 r. i przesłanie na numer fax (89) 750 37 25 lub e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: "HAPIS" Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12 - 100 Szczytno. Cena ofertowa brutto: 2 234,66 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

265. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości w ramach projektu pt. "Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie o cenę z dnia 13.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.10.2017 r. do godz. 24.00 i przesłanie na faks nr (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: P.P.H.U. Katarzyna Chodorowska ul. Dworcowa 1, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto: 8 065,70 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

264. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę FLIR SCOUT TK

Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2017 r. przesłanie na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: INSOLUTIONS Aleksander Kacz, ul. Solec 34b, 00 - 394 Warszawa. Cena ofertowa brutto: 25 000,00 zł.

_________________________________________________________________________________________________

263. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia gastronomicznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________

262. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza pierwszego kontaktu, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.10.2017 r.   pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

261. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup baterii do defibrylatora

Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.10.2017 r.   pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

______________________________________________________________________________________________________________________

260. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ram aluminiowych typ OWZ w ramach Projektu 11/1-2015/BK-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

________________________________________________________________________________________________

259. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub na adres e-mail: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414

Zamawiający informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp. J. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 9 915,84 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

258. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę srodków higieny

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 10.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

258. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obieraczki do ziemniaków z płuczką typ OZP 15.5

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 06.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________

257. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę schładzarki odpadów na pojemniki 2 X 120L

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 06.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________

256. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę telefonów komórkowych wraz z akcesoriami

Zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Sprawy finansowe - Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: T-Matic EŁK, ul. Wawelska 22H, 19-300 Ełk. Cena ofertowa brutto: 10 716,37 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

255. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie konserwacji-przeglądu technicznego OT-1 zgodnie z instrukcją Obsługi Technicznej IOT 1110.03.00.01 zestawu bezzałogowych statków powietrznych UAV w kategorii "mini" FlyEye

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2017 r.

Umowa

Termin składania ofert do dnia 09.10.2017 r. przesłanie na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

______________________________________________________________________________________________

254. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup koców

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 03.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 11.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska- tel. (89) 750 32 98

________________________________________________________________________________________________

253. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę systemu konferencyjnego

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Grzegorz Wysocki - tel. 721 960 160

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 18.10.2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

252. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  usługę organizacji imprezy kulturalno-edukacyjnej w ramach Projektu 11/1-2015/BK-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2017 r.  e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach przedmiotu zamówienia - st. chor. SG Michał Karczewski - tel. 501 427 723

                                                                                    -  Pan Witold Jałoszewski - tel. 666 821 860

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub lub 797-337-413

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: "INTEGRA" Biuro Obsługi Imprez Beata Kaczmarska, ul. Jana Długosza 25A/26, 60-556 Poznań. Cena ofertowa brutto: 9 490,00 zł.

____________________________________________________________________________________________

251. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu oraz wyposażenia gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 02.10.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.10.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

____________________________________________________________________________________________

250. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na robotę budowlaną w ramach zadania pn.: "Remont nawierzchni placu w PSG w m. Sępopol."

Zaproszenie do składania ofert z dnia 29.09.2017 r.

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 11.10.2017 r. z dopiskiem: "SĘPOPOL -  OFERTA SBiON WTiZ." Ofertę należy przesłać faxem na numer (89) 750 37 00 lub na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Michalczyk - tel. (89) 750 33 70

______________________________________________________________________________________________________________________

249. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę parasoli FARE®-Exklusiv 60th Edition 4704, toreb Solution HALFAR ®1807781

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.10.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

________________________________________________________________________________________________

248. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.10.2017 r. do godz. 24.00 i przesłanie na faks nr (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 ub 504 070 036

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 12.10.2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

247. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Zapytanie o cenę z dnia 25.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Zakład Usługowo - Handlowy "DEGAMEX" Agniszka Górniak, Kamieniec 8, 28-230 Połaniec; Wytwórnia Mas Bitumicznych, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Cena ofertowa brutto: 1 734,30 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

246. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę blatów kuchennych, płyt laminowanych, płyt pilśniowych, obrzeży, prowadnic rolkowych

Zapytanie o cenę z dnia 25.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

______________________________________________________________________________________________________________________

245. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup samochodu osobowego Ford Custom Tourneo L2, Wersja Titanium 2,0 TDCi 170 KM 

Zapytanie o cenę z dnia 25.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Dariusz Kaczyński tel. 721 961 102

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: A&G Automotive Sp. z o.o. SKA, ul. Budowlana 7, 10-424 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 140 000,00 zł.

W związku z odmową spełnienia warunków zamówienia przez ww. firmę wybrano ofertę firmy: Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151,  42-200 Częstochowa. Cena ofertowa brutto: 140 000,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

244. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości

Zapytanie o cenę z dnia 25.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r. i przesłanie na faks (89) 750 37 64 lub adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: FARMPOL Sp. z o.o. ul. Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk. Cena ofertowa brutto:3 364,48 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

243. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę zestawu sprzętu fotograficznego w ukompletowaniu

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach przedmiotu zamówienia - chor. SG Paweł Piątek - tel.(89) 750 33 16

- w sprawach finansowych, inne - mjr. SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 - 31 lub 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: FOTOAPARACIKI Medyńscy Spółka Jawna, ul. Św. Jana 7/9, 95-200 Pabianice. Cena ofertowa brutto: 8.316,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

242. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę krzeseł miękkich

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

- Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Sedan Firma Handlowa, Więckowskiego 98 lok. 7, 90-758 Łódź. Cena ofertowa brutto: 2 568,24 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

241. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę mebli hotelowych

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

- Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________________________

240. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę Lampki K-MT-200

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

- Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: PRO HAND, ul. Wieczorka 2a/107, 41-219 Sosnowiec. Cena ofertowa brutto: 2 302,56 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

239. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę wieszaka ścienego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96

- Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: KOMA, ul. Chorzowska 3/3, 26-600 Radom. Cena ofertowa brutto:  7 479,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

238. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fotopułapki GSM (kpl.)

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.09.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiajacy unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 26.10.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

237. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pralki automatycznej BEKO WMB 51042 PL PTY

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.09.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

236. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę Wykonania konserwacji - przeglądu technicznego OT-1 zgodnie z instrukcją Obsługi Technicznej IOT 1110.03.00.01

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 r.

Wzór umowy

Termin składania ofert do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10.00 i przesłanie na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 28.09.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

235. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Notebooka DELL Latitude 14 Rugged (1021626503242)

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.09.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

- sprawy techniczne - Pan Łukasz Opiela - tel. (89) 750 36 78

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 18.10.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

234. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawy agregatu prądotwórczego K 300WJ

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.09.2017 r. i przesłanie na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

- sprawy techniczne: Pan Dariusz Laskowski - tel. 797 337 378

___________________________________________________________________________________________________________________

233. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostosowanie istniejącej sieci telewizyjnej w budynku nr 4 w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2017 r. na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797-337-374

Pan Waldemar Łyszkowski - tel. 797-337-375

_______________________________________________________________________________________________

232. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę profili prostokątnych zamkniętych i profili kwadratowych zamkniętych

Zapytanie o cenę z dnia 15.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.09.2017 r. i przesłanie na faks (89) 750 37 64 lub e-mail na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

___________________________________________________________________________________________________________________

231. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę maszyny OVERLOCK 720D-4

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.09.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________________________________

230. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pralki automatycznej BEKO WMB 51032 PL PTY

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2017 r. i przesłanie faksem na numer (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan) : sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

229. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę sprzętu sportowego

Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96 - kom. 666 021 249

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Kometka Sp. z o.o., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 55. Cena ofertowa brutto:  8.140,00 zł

_____________________________________________________________________________________________

228. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup HBVAXPRO

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2017 r.   pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

__________________________________________________________________________________________

227. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup FSME Immun zawiesiny

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2017 r.   pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

____________________________________________________________________________________________

226. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę materiałów na wyposażenie biblioteki

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel.(89) 750 35 96 - sprawy finansowe

- Pani Halina Świtaj - tel. (89) 750 31 87 - sprawy merytoryczne

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: F.P.H.U. RAPEX – Rafał Dworniak, ul. M. Ćwiklińskiej 2 lok. 37, 92 - 508 Łódź. Cena ofertowa brutto:1 948,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

225. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę lightstick

Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Kamila Masło - tel.(89) 750 35 93 - sprawy finansowe

- Pan Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 30 - sprawy merytoryczne

___________________________________________________________________________________________________________________

224. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących

Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 11.09.2017 r. na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Roman Szymański - tel. 797-337-374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: AUDIPRINT, ul. Dwornickiego 7a, 43-600 Jaworzno. Cena ofertowa brutto: 16 175,73 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

223. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawy agregatu prądotwórczego K 300WJ

Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.10.2017 r. na adres e-mail: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pan Roman Szymański - tel. 797-337-374

- sprawy techniczne: Pan Dariusz Laskowski - tel. 797-337-378

Zamawiajacy informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 18.09.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

222. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup laminatora FELLOWES Spectra A4

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2017 r. na maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89) 750 38 59

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________________________

221. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup papieru ksero A4

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2017 r. na maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89) 750 38 59

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________________________

220. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2017 r. na maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89)750 38 59

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________________________

219. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup naszywek (wzór naszywek podany poniżej)

Zaproszenie do składania ofert z dnia 01.09.2017 r.

Wzór naszywek

Termin składania ofert do dnia 07.09.2017 r. na nr faxu (89) 750 37 56 lub na adres e-mail (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

218. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny

Zaproszenie do składania ofert z dnia 01.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.09.2017 r. na nr faxu (89) 750 37 56 lub na adres e-mail: (skan): sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Jurczak - tel. (89) 750 34 44

___________________________________________________________________________________________________________________

217. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych  na zakup środków czystości

Zapytanie o cenę z dnia 01.09.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.09.2017 r. na nr faxu (89) 750 37 64 lub na adres e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Agencja Handlowa Milena Elżbieta Pros, ul. Sanatoryjna 63, 85-474 Bydgoszcz. Wartość ofertowa brutto: 14 917,89 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

216. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rozdzielaczy działowych, podpórek do książek, ekspozytorów poziomych, cenówek, stojaków na ulotkę

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. na nr faxu (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pani Halina Świtaj - tel. (89) 750 31 87

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe ze względu na brak ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________

215. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zestawów do wykrywania materiałów wybuchowych EXPRAY

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. na e-maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________________________

214. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup luterek inspekcyjnych 162mm ESP (DM-160)

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. na e-maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Daniel Majewski - tel. (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________________________

213. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup okularów taktyczno ochronnych Wiley X Gravity - Smoke Grey (WIL-41-017013) G

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. na e-maila: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub na nr faksu (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Daniel Majewski (89) 750 32 30

___________________________________________________________________________________________________________________

212. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup narzędzi elektroinstalacyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

- sprawy techniczne - Pani Lidia Wagner - tel. (89) 750 32 53

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo el12 Spółka z o. o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole. Cena ofertowa brutto: 2 545,46 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

211. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________________________

210. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup uchwytów sufitowych do projektorów multimedialnych

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r.  i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Projekcja sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław. Wartość ofertowa brutto:  670,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

209. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wioślarzy model D z komputerem PM5 Concept2

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r.  i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96, 666 021 249

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: PHU Agnieszka Florkiewicz, 21-500 Biała Podlaska, Plac Szkolny Dwór 26 . Wartość ofertowa brutto:  9918,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

208. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy:  ViS Media s.c. Wielka Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice. Wartość ofertowa brutto:  1900,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

207. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opatrunków indywidualnych wodoszczelnych

Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2017 r.  formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: FARMAPOL Sp.zo.o. ul.Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk .Wartość całkowita brutto oferty to 6.091,20 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

206. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materaca sprężynowego sembella classic "Modulia Multi"

Zapytanie o cenę z dnia 28.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Janusz Bieniek tel. (89) 750 31 95

___________________________________________________________________________________________________________________

205. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Grawerton ARGO S.A., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk. Wartość ofertowa brutto:  2 310,31 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

204. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup Baterii XDPM do paralizatora Taser X 26 E

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pan Arkadiusz Jezierski - tel. 89 750 32 31

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: UMO Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka. Wartość ofertowa brutto:  2 539,95 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

203. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na konserwację masztów znajdujących się w zasobach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.08.2017 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z dniem 12.10.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

202. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oleju silnikowego

Zapytanie o cenę z dnia 25.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.09.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Andrzej Sobierajski tel. 721 960 159

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: OLPOL Antoni Wawrzyn Sp. J., ul. Piłsudskiego 64, 10-450 Olsztyn. Cena ofertowa brutto 28 051,60 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

201. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup znaków p.poż i ewakuacyjnych

Zapytanie o cenę z dnia 25.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem wybrano ofertę firmy: Hurtownia Sprzętu BHP i PPOŻ STRAŻAK,ul. Wybickiego 64a, 87-100 Toruń. Cena ofertowa brutto: 2 315,58 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

200. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup papieru białego A4, 80 g/m2 oraz kartonu szarego B1, 300g/m2

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka - tel. 89 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: HAPIS Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno. Wartość ofertowa brutto:  1 132,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

199. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn."

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Założenia funkcjonalno-użytkowe

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Termin składania ofert do dnia 07.09.2017 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ" lub złożyć osobiście w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Ketrzyn (Biuro Podawcze mieszczące się na Biurze Przepustek W-MOSG) lub przesłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ.

Osoba do kontaktu:

Pan Wiesław Banach - tel. (89) 750 36 69

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 10F, lok. 91, 80-371 Gdańsk. Cena ofertowa brutto: 10.000,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

198. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.08.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

 Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o.45-117 Opole, ul. Św. Anny 5. Wartość ofertowa brutto: 5 194,60 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

197. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawy bramy rolowanej HR 120A

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.09.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35 lub  505 182 010

 Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: F H U Przemysław Szempliński, Al. M.J.Piłsudskiego 44, 10-558 Olsztyn. Wartość ofertowa brutto: 11 552,00 zł

____________________________________________________________________________________________________________________

196. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn. "Zagospodarowanie zewnętrznego terenu SOdC w m. Ketrzyn" w ramach projektu pt. "Infrastruktura i procedury azylowe." 12/1-2015/BK-FAMI, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Założenia Funkcjonalno - Użytkowe

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r. do godz. 10:00 faxem na nr (89) 750 37 64 lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Osoba do kontaktu:

Pan Wiesław Banach - tel. (89) 750 36 69

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: HD Invest s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Cena ofertowa brutto: 8 898,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

195. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę elementów kontroli dostępu

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

____________________________________________________________________________________________

194. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na konserwację masztów znajdujących się w zasobach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe ze względu na zmianę zakresu prac.

_____________________________________________________________________________________________

193. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na konserwację bramek obrotowych

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: CartPoland, ul. Olszowa 5, 05 - 300 Wólka Mińska. Cena ofertowa brutto: 3 072,54 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________

192. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportu samochodu Mercedes Sprinter 313 z Grecji wyspa KOS do Polski m. Kętrzyn

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.08.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: jacek.tomasiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

mjr SG Adam Pawłowski - tel. (89) 750 35 46

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: F.U.T Piotr Longa, 32 - 200 Miechów, Os. Kolejowe 31. Cena ofertowa brutto 28 000,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________________

191. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi kompletnych

Zapytanie o cenę z dnia 17.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.08.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

P. Janusz Bieniek - tel. (89) 750 31 95

___________________________________________________________________________________________________________________

190. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup czapek baseball cap

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 17.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.08.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

P. Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

____________________________________________________________________________________________________________________

189. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku nr 26 (Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców) na pomieszczenie i sanitariaty dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu pt. Infrastruktura i procedury azylowe" 12/1-2015/BK FAMI "finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11.08.2017 r.

załączniki do pobrania:

1. Strona tytułowa

2. Opis techniczny

3. Specyfikacje

4. Lokalizacja

5. Plan sytuacyjny

6. Zestawienie stolarki

7. Zestawienie urządzeń

8. Asortyment

9. Plan instalacji elektrycznej

10. Plan instalacji przyzywowej

11. Rozdzielnica

12. Instalacja wodociągowa

13. Instalacja kan-sanitarna

14. Instalacja went-mechaniczna

15. Instalacja sanit-spis

16. Roboty murowe

17. Konstrukcje stalowe

18. Opis techniczny

19. Instalacja sanitarno-opis

20. PT-S-1

21. Załącznik nr 11

Termin składania ofert do dnia 31.08.2017 r.  do godz. 24:00 faxem na numer (89) 750 30 85, w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

P. Tadeusz Michalczyk - tel. (89) 750 33 70

Informuję, że Zamawiający po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy: Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN, ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko. Wartość oferty 53 984,70 zł brutto.

______________________________________________________________________________________________

188. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu oraz wyposażenia gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 09.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.08.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

____________________________________________________________________________________________

187. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opatrunków, pasków do glukometrów

Zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 11.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: 

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne - Pani Katarzyna Kochańska tel. (89) 750 35 80

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice. Wartość ofertowa brutto: 2 427,50 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

186. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup strojów sportowych do koszykówki, damskich i męskich strojów do piłki siatkowej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.08.2017 r.

Logo W-MOSG

Logo W-MOSG

Termin składania ofert do dnia 11.08.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________

185. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup piłek sportowych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 02.08.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 18.08.2017 r. e-mailem:ireneusz.slusarczyk@strazgraniczna.pl oraz jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. sztab. SG Ireneusz Ślusarczyk - tel. (89) 750 30 24 lub 508 454 445

- w sprawach finansowych, inne  - st. chor. sztab. SG Arkadiusz Piórkowski - tel. 797 337 413

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn. Cena ofertowa brutto 6 210,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

184. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu oraz wyposażenia gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 01.08.2017 r.

UWAGA!!! Zmiana terminu realizacji zamówienia

Zmiana nr 1

Termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

183. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup akumulatora MOTOROLA PMNN4104

Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.08.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "PROFKOM", ul. Ratuszowa 7, 10 - 116 Olsztyn. Cena ofertowa brutto 8 118,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

182. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup obuwia taktycznego, rękawic taktycznych, plecaków taktycznych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

181. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup trzewików reprezentacyjnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

180. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dysku twardego Seagate Enterprise Capacity HDD 3TB

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

_____________________________________________________________________________________________

179. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę przedmiotów do wyposażenia psów

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

____________________________________________________________________________________________________________________

178. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej (mulczer) Samasz KBR160

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Andrzej Sobierajski -  tel. 721 960 159

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo. Cena ofertowa brutto 41 000,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

177. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  kabiny ekranującej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: grzegorz.wysocki@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- kpt. SG Grzegorz Wysocki - tel. (89) 750 31 57

- st. chor. sztab. SG Tomasz Policht - tel. (89) 750 31 94

______________________________________________________________________________________________

176. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyty laminowanej oraz obrzeża

Zapytanie o cenę z dnia 21.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.07.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64

Osoba do kontaktu:

- Pan Janusz Bieniek tel. (89) 750 31 95

___________________________________________________________________________________________________________________

175. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych (prezentacje multimedialne, materiały do ćwiczeń, ankiety, testy itp.) z języka ukraińskiego na jezyk polski oraz z języka polskiego na język ukraiński, w ramach realizacji projektu nr 306/2017/ADM2016 pt." Wzmacnianie potencjału kadry kierowniczej Państwowej Służby  Granicznej Ukrainy w obszarze budowania warsztatu kierownika, a także rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 21.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.07.2017 r. na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub e-mailem: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

___________________________________________________________________________________________________________________

174. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup krzeseł BRAVO

Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.07.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: 

- Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MERIWA Sp.J., Al. Warszawska 150, 20 - 824 Lublin. Cena ofertowa brutto 1 279,20 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

173. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup stołu do ping ponga

Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.07.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: 

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne - Pan Jacek Guźniczak tel. (89) 750 32 32

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SPORTSER Piotr Wróblewski, ul. Nadbużańska 7, 15 - 161 Białystok. Cena ofertowa brutto 5 250,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________

172. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Kętrzyn"

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.07.2017 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 2a - Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 3 - Opis przemiotu zamówienia

Załącznik nr 3a - Założenia funkcjonalno - użytkowe

Załącznik nr 3b - Załącznik do decyzji lokalizacyjnej cz. 1

Załącznik nr 3c - Załącznik do decyzji lokalizacyjnej cz. 2

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ochrony informacji niejawnych

Termin składania ofert do dnia 07.08.2017 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Podawcze mieszczące się na Biurze Przepustek Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłać na ww. adres. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: "Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Kętrzyn" - OFERTA -  SBION WTiZ" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl. W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. Kętrzyn - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

1. Wydział Techniki i Zaopatrzenia w zakresie technicznym:

- por. SG Dariusz Trypucki - tel. 89 750 31 99

- Pani Barbara Grusiecka - Grusznis - tel. 89 750 33 71

- kpr. SG Paweł Stefańczuk - tel. 89 750 36 33

2. Wydział Ochrony Inforamcji w zakresie ochrony informacji niejawnych:

- mjr SG Krzysztof Sterniak - tel. 89 750 30 45

- mjr SG Tomasz Sul - tel. 89 750 30 87

- mjr SG Tadeusz Ścibek - tel. 89 750 32 12

___________________________________________________________________________________________________________________

171. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów promocyjnych na rzecz projektów z Polskiej Pomocy - Ukraina

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.07.2017 r. e-mailem: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

___________________________________________________________________________________________________________________

170. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów promocyjnych na rzecz projektów z Polskiej Pomocy - Mołdawia

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.07.2017 r. e-mailem: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- p. Piotr Szczygieł - tel. (89) 750 36 24

___________________________________________________________________________________________________________________

169. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na jezyk ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12:00 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub e-mailem: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- ppor. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 32 02

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert została złożona jedna oferta na kwotę przewyższającą budżet projektu, w związku z powyższym Zamawiający unieważania przedmiotowe zaproszenie do składania ofert cenowych.

____________________________________________________________________________________________

168. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) i pisemnych z języka polskiego na jezyk mołdawski/rumuński oraz z języka mołdawskiego/rumuńskiego na język polski

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12:00 na adres: Centrum Szkolenia Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub e-mailem: joanna.irska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- ppor. SG Joanna Irska-Piątek - tel. (89) 750 32 02

_____________________________________________________________________________________________

167. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup z dostawą i montażem bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z zestawem automatyki, montowanej do istniejących słupów.    

Zapytanie o cenę z dnia 10.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.07.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

- Pani Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

- Pan Adam Kozłowski - tel (89) 750 36 83 lub kom. 797 337 422

___________________________________________________________________________________________________________________

166 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup dwustanowiskowej (na dwa komputery) kabiny ekranującej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: tomasz.policht@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- kpt. SG Grzegorz Wysocki - tel. (89) 750 31 57

- st. chor. sztab. SG Tomasz Policht - tel. (89) 750 31 94

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

____________________________________________________________________________________________

165 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup jednostanowiskowej (na jeden komputer) kabiny ekranującej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.07.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: tomasz.policht@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- kpt. SG Grzegorz Wysocki - tel. (89) 750 31 57

- st. chor. sztab. SG Tomasz Policht - tel. (89) 750 31 94

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

_______________________________________________________________________________________________

164. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup czytników kart, przycisków wyjścia awaryjnego, zworów elektromagnetycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 05.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.07.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Scooter Sp. z o.o., ul. Pośpiecha 2, 40 - 852 Katowice. Cena ofertowa brutto 10 310,34 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________

163. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup akumulatorów do radiotelefonów NIMH seria DP 3000 pojemność min. 1300 mAh

Zapytanie ofertowe z dnia 05.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.07.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

_____________________________________________________________________________________________

162. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup smarów, olejów oraz części zamiennych do wykaszarek i pilarek spalinowych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 04.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.07.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PIL-ART s.c., ul. Świętochowskiego 40, 20-467 Lublin. Cena ofertowa brutto 5 175,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________

161. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę materiałów biurowych tj. cienkopis, długopis, dziurkacz, koszulki krystaliczne, klipsy i inne

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.07.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: patrycja.stefanska@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: "HAPIS" Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno. Cena ofertowa brutto 4 743,26 zł.

____________________________________________________________________________________________

160. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup farb i lakierów przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 03.07.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.07.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MAJOR - FARBY s.c., ul. 1 Maja 17, 11-500 Giżycko. Cena ofertowa brutto 8 930,10 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

159. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych   na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby CS SG w m. Kętrzyn".

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.07.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Założenia funkcjonalno - użytkowe

Wzór umowy

Termin składania ofert do dnia 07.07.2017 r. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Podawcze mieszczące się na Biurze Przepustek Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłać na ww. adres. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 24" - OFERTA -  SBION WTiZ" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl. W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 24 - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoby do kontaktu:

Pani Teresa Sadowska  - tel. 89 750 33 13

Pan Jacek Srok- tel (89) 750 32 66

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy HD INVEST s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska, ul. Grudziącka 71, 14-200 Iława. Cena ofertowa 39 898,00 zł brutto.

_________________________________________________________________________________________

158. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyt meblowych i okleiny meblowej przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 29.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.06.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

_____________________________________________________________________________________________

157. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zaprawy samopoziomującej przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 28.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.06.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

_____________________________________________________________________________________________

156. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na usługę koszenia drogi patrolowej pasa drogi granicznej na szerokości 3 metrów na odcinkach równoległych do pasa kontrolnego w terytorialnym zasięgu działania Placówki Strazy Granicznejh w Gołdapi, Baniach Mazurskich, Węgorzewie, Barcianach, Bezledach, Górowie Iławeckim, Grzechotkach oraz Braniewie

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.07.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem : leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Tomasz Dudys - tel. (89) 750 31 51 - w sprawie przedmiotu zamówienia

- ppor. SG Adam Kozłowski - tel (89) 750 32 97 - w sprawach finansowych

____________________________________________________________________________________________

155. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu oraz wyposażenia gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 24.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.06.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

__________________________________________________________________________________________

154. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup belki tylnej do pojazdu Renault Trafic

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017 r. przesłać faxem na nr (89) 750 37 64 lub  e-mailem: wmosgtransport@wp.pl

Osoba do kontaktu:

p. Marek Kuliński - tel. 797 337 417 lub 607 803 018

______________________________________________________________________________________________

153. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na przegląd i konserwację instalacji wentylacji mechanicznej VTS zlokalizowanej w budynku Placówki Straży Granicznej w m. Banie Mazurskie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.06.2017 r. przesłać faxem na nr (89) 750 37 64 lub  e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl, albo dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

p. Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98

______________________________________________________________________________________________

152. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyt meblowych i osprzętu meblowego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 23.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.06.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

_______________________________________________________________________________________________

151. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup z dostawą i montażem bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z zestawem automatyki, montowanej do istniejących słupów

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.07.2017 r. przesłać faxem na nr (89) 750 37 64 lub  e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl, albo dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

p. Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 36 98,  p. Adam Kozłowski - tel. (89) 750 36 83 lub. kom. 797 337 422 

______________________________________________________________________________________________

150. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup papieru

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.06.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

____________________________________________________________________________________________

149. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę metanitu specjalnego, amonitu, ergodynu, emulinitu

Zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło tel. (89 750 35 93)

- sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała (89 750 33 15),  Pan Radosław Borowicz (89 750 32 30)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: WANIKA Explo Aneta Górka, ul. Fabryczna 19, 41-100 Siemianowice Śląskie. Cena ofertowa brutto 2 590,47 zł.

______________________________________________________________________________________________

148. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków do dezynfekcji i utrzymania czystości oraz artykułów jednorazowego użytku

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 20.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Iwona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61

- Pani Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________

147. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na Remont obiektów PSG Grzechotki w m. Lelkowo

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06 lipca 2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 00 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

por. SG Dariusz Trypucki - tel. (89) 750 31 99

Pan Taduesz Michalczyk    - tel. (89) 750 33 70

_______________________________________________________________________________________________

146. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywajacym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 27.06.2017 r.  formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub faxem: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

145. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup mundurów trudnopalnych, czapek z daszkiem, rękawic trudnopalnych i kominiarek trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________

144. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wykonania oprysku herbicydami drogi patrolowej na szerokości 3 metrów w pasie drogi granicznej na odcinkach równoległych do pasa konrtrolnego w terytorialnym zasięgu działania Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, Węgorzewie, B arcianach oraz Bezledach

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawie przedmiotu zamówienia - chor. SG Tomasz Dudys  - tel. (89) 750 31 51

- w sprawach finansowych - por. SG Paweł Kalski - tel. (89) 750 32 97

___________________________________________________________________________________________________________________

143. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rozdzielaczy działowych, alfabetycznych, podpórek do książek

Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 - sprawy finansowe

                                   Pani Halina Świtaj     tel. (89) 750 31 87 - sprawy merytoryczne

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: F.P.H.U. RAPEX - Rafał Dworniak, ul. M. Ćwiklińskiej 2 lok. 37, 92-508 Łódź. Cena ofertowa brutto 2 036,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

142. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kombinezonów, kurtek, spodni, koszulek, kapeluszy, czapek, rękawic, ochraniaczy na kolana, kamizelek, ochraniaczy na obuwie, kominiarek

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 12.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_____________________________________________________________________________________________

141. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywajacym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.06.2017 r.  formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub faxem: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Makarewicz tel. (89) 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

_____________________________________________________

140. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę systemu awaryjnego zasilania polegającego na wymianie wolno stojącego UPS-a o mocy 10kVA

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.06.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański - tel. 797 337 374

- Pan Dariusz Laskowski - tel. 797 337 378

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: E-TEC Power Management Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Cena ofertowa brutto 15 424,00 zł.
 

____________________________________________________________________________________________________________________

139. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert dotyczące zadania pn."REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 2"

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 00 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

por. SG Dariusz Trypucki - tel. (89) 750 33 70

Pan Taduesz Michalczyk    - tel. (89) 750 33 70

_______________________________________________________________________________________________

138. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup gabloty muzealnej ze szklaną kopułą

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

___________________________________________________________________________________________________________________

137. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup przenośnej liczarki banknotów Safescan 2000, model 3L C025

Zapytanie ofertowe z dnia 08.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.06.2017 r.  i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - mł. chor. SG Rafał Piecychna tel. (89) 750 33 09, kom. 721 961 100

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414 

Zamawiający informuje, że ze względu na brak ofert unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

___________________________________________________________________________________________________________________

136. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń drukujących Xerox

Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.06.2017 r. i przesłanie e-mailem na adres: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Artur Łukomski - tel. (89) 750 30 39

- Pan Roman Szymański tel. (89) 750 33 88

Informujemy, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: NATCOM Sp. z o.o., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki. Cena ofertowa brutto 62 594,70 zł. Oferta ww. firmy została zwiększona w pozycjach nr 24 o 6 szt., nr 25  o 5 szt., nr 26 o 7 szt. i 27 o 6 szt. do łącznej kwoty 70 712,70 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

135. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ram aluminiowych OWZ (otwórz - włóż - zamknij) 100 x 70 cm

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ARTE BIS, Zajączki Długie ul. Górna 160, 42-160 Krzepice. Cena ofertowa brutto 1 400,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

134. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup Gimbala ręcznego Zhiyun Crane do bezlusterkowca

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r.  i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. SG Paweł Piątek tel. (89) 750 33 16

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797 337 414 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: FHU KRAWO, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin. Cena ofertowa brutto 3 199,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

133. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rozdzielaczy działowych, alfabetycznych, podpórek do książek

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 - sprawy finansowe

                                   Pani Halina Świtaj     tel. (89) 750 31 87 - sprawy merytoryczne

Zamawiający informuje, że ze względu na brak ofert unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

__________________________________________________________________________________________________________________

132. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę transportu samochodu Mercedes Sprinter 313 z Polski m. Kętrzyn do Grecji wyspa Kos.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2017 r. godz. 12:00 i przesłanie e-mailem na adres: stanislaw.batyra@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Stanisław Batyra - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy F.U.T Piotr Longa, Oś. Kolejowe 31, 32 – 200 Miechów. Cena ofertowa brutto 28 000,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

131. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacja bramek obrotowych

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że ze względu na brak ofert unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

__________________________________________________________________________________________________________________

130. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacja depozytora kluczy

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SafeKey, ul. Brzeska 2, 03 – 737 Warszawa. Cena ofertowa brutto 2 452,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________________

129. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawa głowicy optoelektronicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.06.2017 r. godz. 10:00 i przesłanie e-mailem na adres: adam.pawlowski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

- Pan Adam Pawłowski - tel. 727 009 596

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: BIT Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 23, 00 – 854 Warszawa. Cena ofertowa brutto 22 140,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________________

128. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup umundurowania specjalistycznego ( kombinezony, buty taktyczne, ochraniacze na kolana)

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 05.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

127. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup mundurów trudnopalnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 01.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

126. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup stacjonarnych czytników biometrycznych do dokumentów REGULA

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 - sprawy finansowe

                                   Pan Karol Dubel        tel. (89) 750 36 26 - sprawy merytoryczne

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: KORPORACJA WSCHÓD sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa. Cena ofertowa brutto 39 114,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________

125. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kamery cyfrowej JVC GZ-R415

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 - sprawy finansowe

                                   Pan Wojciech Groch tel. (89) 750 36 11 - sprawy merytoryczne

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: FHU KRAWO, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin. Cena ofertowa brutto 5 584,00 zł.

_______________________________________________________________________________________________

124. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kabiny prysznicowej

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96, kom. 666 021 249

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe SEA, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock. Cena ofertowa brutto 4 661,70 zł.

________________________________________________________________________________________

123. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych   na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby CS SG w m. Kętrzyn".

Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.05.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Założenia funkcjonalno - użytkowe

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Uwaga ! zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 14.06.2017 r. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Podawcze mieszczące się na Biurze Przepustek Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn lub przesłać na ww. adres. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 24" - OFERTA -  SBION WTiZ" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl. W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 24 - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoby do kontaktu:

por. SG Dariusz Trypucki - tel. 89 750 31 99

Pani Teresa Sadowska  - tel. 89 750 33 13

Pan Jacek Srok- tel (89) 750 32 66

Zamawiający unieważnia powyższe zapytanie ofertowe z powodu nie posiadania przez W-MOSG wystarczających środków finansowych w związku ze złożonymi ofertami.

__________________________________________________________________________________________________________________

122. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup plecaka medycznego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 30.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

___________________________________________________________________________________________________________________

121. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup ram aluminiowych ALU P 100x70 srebrna plexi antyrefleks

Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

Zamawiający informuje, że unieważania powyższe zapytanie ofertowe ze względu na brak ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________

120. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę naprawy obieraczki do ziemniaków z płuczką typ OZP 15.5

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

119. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opon Michelin LATITUDE CROSS 7.50 R16 112S

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Andrzej Sobierajski -  tel. 721 960 159

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: LATEX OPONY S.A., ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole. Cena ofertowa brutto 18 523,80 zł.

______________________________________________________________________________________________

118. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup stacjonarnych czytników biometrycznych do dokumentów REGULA

Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pan Karol Dubel tel. (89) 750 36 26

Zamawiający unieważania powyższe zapytanie ofertowe ze względu na brak ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________

117. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na Organizację imprezy kulturalno-edukacyjnej dla dzieci/dorosłych cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2017 r.  na e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia (merytorycznych) - st. chor. SG Michał Karczewski tel. 501 427 723, Pan Witold Jałoszewski tel. 667 821 860

- w sprawach innych (finansowych) - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Fundacja "SKELION" (poprzednia nazwa eXodus Event) ul. 21 stycznia 18/69, 14-100 Ostróda, Wojciech Ziober. Cena ofertowa brutto 9 400,00 zł.

________________________________________________________________________________________________________________

116. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup gablotki sklepowej przeszklonej

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: chor. sztab. SG Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96/ 666 021 249

- sprawy merytoryczne: ppor. SG Marcin Rawski tel. 502 433 716 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ARTE BIS, Zajączki Górne, ul. Główna 160, 42-160 Krzepice. Cena ofertowa brutto 4 059,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________

115. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kamery cyfrowej JVC GZ-F125B

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pan Wojciech Groch tel. (89) 750 36 11 

Zamawiający unieważania powyższe zapytanie ofertowe ze względu na brak ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________

114. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup czytnika kart pamięci

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pan Wojciech Groch tel. (89) 750 36 11 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: VICTOR Prawo i Zamówienia Publiczne, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek. Cena ofertowa brutto 1923,97 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

113. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup lampy błyskowej Nikon SB 700

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne: Pan Wojciech Groch tel. (89) 750 36 11 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: BEA Beata Suska, ul. Wiklinowa 30, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena ofertowa brutto 2374,00 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

112. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup klimatyzatora kasetonowego Hyundai HCS24HV9

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu: chor. sztab. SG Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96/666 021 249

Zamawiający unieważnia powyższe zapytanie ofertowe ze wzgledu na brak środków finansowych.

___________________________________________________________________________________________________________________

111. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup środków czystości

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Kamila Masło tel. (89) 750 35 93

___________________________________________________________________________________________________________________

110. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup FSME Immun zawiesina do wstrz. 2,4 MCG/0,5 ML 1 amp. Strz. 0,5 ML

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2017 r.  formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl lub fax: 89 750 37 26

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. (89) 750 30 35

____________________________________________________________________________________________________________________

109. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu fotograficznego

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - chor. SG Paweł Piątek tel. (89) 750 33 16

- w sprawach finansowych, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414  

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: FHU KRAWO, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin. Cena ofertowa brutto 3 650,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

108. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ekspresu do kawy Nivona Caferomatica 839 

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 23.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

107. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę czterech bram segmentowych w Kętrzynie oraz 1 przesuwnej w Gołdapi

Zapytanie o cenę z dnia 23.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

106. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż klimatyzatora 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35 lub  505 182 010

 Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa "ELMI" Mieczysław Pieńczykowski, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 6A Wartość ofertowa brutto: 2 941,00 zł

_______________________________________________________________________________________________________________________

105. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na transport samochodu Mercedes Sprinter 313

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2017 r. do godz. 12:00 i przesłanie e-mailem: stanislaw.batyra@strazgraniczna.pl lub faxem na nr (89) 750 37 57

Osoby do kontaktu:

- Pan Stanisław Batyra  tel. 727 009 596

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe zapytanie ofertowe.

_______________________________________________________________________________________________________________________

104. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny.

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 18.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

________________________________________________________________________________________________________________________

103. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kołder, poszewek, poszew i koców. "Projekt 11/1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Progamu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 18.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_____________________________________________________________________________________________________________________

102. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup KREISEL mocnego betonu, zaprawy Goldband

Zapytanie o cenę z dnia 16.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

_______________________________________________________________________________________________________________________

101. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płytek ściennych

Zapytanie o cenę z dnia 16.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 18.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

___________________________________________________________________________________________________________________

100. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup materiałów do okablowania strukturalnego

Zapytanie o cenę z dnia 12.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2017 r. e-mailem na adres: slawomir.lewkowicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański tel. 797 337 374 - sprawy finansowe

- kpt SG Sławomir Lewkowicz tel. (89) 750 32 15- sprawy techniczne

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice.  Cena ofertowa brutto 9 275,80 zł.
 

______________________________________________________________________________________________

99. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup proszku do prania Bryza

Zapytanie o cenę z dnia 11.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Hurtowania Art. Spoż. - Przem. "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski, Wipsowo 81 B, 11-010 Barczewo. Cena ofertowa brutto 573,25 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

98. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup papieru ksero A4, 80g/m² (ryza - 500 ark.)

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.05.2017 r. e-mailem: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański  tel. 797 337 374

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PAXER Sp. J., ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn.  Cena ofertowa brutto 31 878,00 zł. Jednocześnie informuję, że ilość papieru w zamówieniu została zmniejszona do 3100 ryz za łączną cenę 29 946,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________________

97. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płytek podłogowych

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PRAKTER Michał Leński, 11-400 Kętrzyn, ul. Kwiatowa 4. Cena ofertowa brutto 3839,36 zł.

_____________________________________________________________________________________________

96. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup zaprawy samopoziomującej

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: KWARTET, 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 9. Cena ofertowa brutto 1 701,00 zł.

______________________________________________________________________________________________

95. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup parapetów wewnętrznych

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: OCMB, 11-400 Kętrzyn, ul. Mazowiecka 15. Cena ofertowa brutto 2 273,24 zł.

_______________________________________________________________________________________________

94. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup grzejników płytowych

Zapytanie o cenę z dnia 10.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PPHU "EL-SAN", 11-400 Kętrzyn, ul. Kołobrzeska 1F. Cena ofertowa brutto 2 447,85 zł.

______________________________________________________________________________________________

93. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup BROS SPRAY MAX

Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2017 r.  formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- p. Monika Nestorowicz tel. (89) 750 30 37

- mjr SG Józef Woś tel. 89 750 30 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Hurtownia Art. spoż-przem. "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski Wipsowa 81 B, 10-010 Barczewo. Cena ofertowa brutto 3 490,00 zł.

_________________________________________________________________________________________________________________________

92. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - 17.05.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.05.2017 r.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia

Audyt ISEC Wyjaśniena z 16 maja 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu

Termin składania ofert do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem "Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu" lub e-mailem: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Piotr Szczygieł tel. (89) 750 36 24, e-mail: piotr.szczygiel@strazgraniczna.pl 

_______________________________________________________________________________________________________________________

91. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie konserwacji zestawów do podnoszenia ciśnienia do ochrony instalacji ppoż. zlokalizowanych na terenie Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Placówkach Straży Granicznej w Węgorzewie i Górowie Iławeckim

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

___________________________________________________________________________________________________________________

90. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacji stacji redukcyjno - pomiarowej zlokalizowanej w Ketrzynie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 18.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

_______________________________________________________________________________________________________________________

89. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę w zakresie konserwacji pompowni EPS zlokalizowanej w PSG Górowo Iławeckie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

______________________________________________________________________________________________________________________

88. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż klimatyzatora 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 11.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35 lub  505 182 010

_______________________________________________________________________________________________________________________

87. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup opraw oświetleniowych 

Zapytanie o cenę z dnia 08.05.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

____________________________________________________________________________________________________________________

86. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi kompletnych i ościeżnicy regulowanej do skrzydła drzwiowego

Zapytanie o cenę z dnia 28.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 04.05.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

____________________________________________________________________________________________

85. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny. "Projekt 12/1-1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Progamu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.04.2017 r.

Zmiana nr 1

Termin składania ofert do dnia 11.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________

84. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę odzieży, obuwia, bielizny. "Projekt 12/1-1-2015/BK-FAMI współfinansowany z Progamu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 25.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 09.05.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

______________________________________________________________________________________________

83. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków higieny

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_____________________________________________________________________________________________________________________

82. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na usługę w zakresie wymiany płomieniówek oraz ścian sitowych w kotle zrębkowym zlokalizowanym w budynku nr 8 na terenie kompleksu koszarowego W-MOSG w Kętrzynie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.04.2017r. przesłać faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl   bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

_____________________________________________________________________________________________________________________

81. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup podmurówki do ogrodzenia panelowego 

Zapytanie o cenę z dnia 14.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.04.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

- Pan Adam Kozłowski tel. (89) 750 36 83 - sprawy techniczne

_______________________________________________________________________________________________________________________

80. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę przedmiotów wyposażenia specjalnego indywidualnych ekranów maskujących 3 D

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 11.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 18.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________

79. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę stołu warsztatowego

Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 14.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Anna Sobiecka tel. (89) 750  35 96 

- sprawy merytoryczne - Edward Milewski tel. (89) 750 33 36

Zamawiający w dniu 12.04.2017 r. unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące stołu warsztatowego

___________________________________________________________________________________________________________________________________

78. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ultradżwiękowych odstraszaczy kleszczy

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 04.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2017r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani  Aleksandra Szymańska - tel. (89) 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________________

77. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę gier, zabawek, puzzli, kart

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414 

- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia (merytoryczne) - sierż. szt. SG Krzysztof Chomiczewski tel. (89) 750 32 03, Pani Edyta Giczewska - Warchoł tel. (89) 750 33 18 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: "DRZEWIARZ - BIS" Sp. z o.o. ul. Kard. Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno. Cena ofertowa brutto 1 411,00 zł.

____________________________________________________________________________________________________________________________

76. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę taśmy klejącej, dzirkaczy dekoracyjnych, bibuły karbowanej, kredek drewanianych

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe, inne - mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. 797-337-413, Pani Patrycja Stefańska - tel. 797-337-414 

- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia (merytoryczne) - sierż. szt. SG Krzysztof Chomiczewski tel. (89) 750 32 03, Pani Edyta Giczewska - Warchoł tel. (89) 750 33 18 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: "HAPIS" Sp. z .o. o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno. Cena ofertowa 1 586,73  zł brutto.

____________________________________________________________________________________________________________________________

75. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę materiałów do I pomocy medycznej

Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Anna Sobiecka tel. (89) 750  35 96 

- sprawy merytoryczne - Robert Szkudaj tel. (89) 750 36 91

____________________________________________________________________________________________________________________________

74. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup Fotela/Stanowiska do pobierania krwi FL-1 oraz wózka oddziałowego WZ-03

Zapytanie o cenę z dnia 30.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.04.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Janusz Bieniek tel. (89) 750 31 95

- chor. SG Mariusz Kocięcki tel. (89) 750 32 55

____________________________________________________________________________________________________________________________

73. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę worków z zapięciem strunowym, kopert bezpiecznych, NARK II - test NARK2

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Anna Sobiecka tel. (89) 750  35 96 

- sprawy merytoryczne - Wojciech Groch tel. (89) 750 36 11

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Transfarm Sp. z .o. o., ul. Kanarkowa 20 BA, 02-818 Warszawa. Cena ofertowa 3 774,12 zł brutto.

____________________________________________________________________________________________________________________________

72. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę piłek lekarskich

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 05.04.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 / 666 021 249

- sprawy merytoryczne - Piotr Witkowski tel. 660 931 054 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: hurtowniasportowa.net,                            ul. Kożuchowska 20 D, 65-001 Zielona Góra.  Cena ofertowa 1 300,43 zł brutto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

71. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę teczek na akta dochodzenia - śledztwa

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Bożena Jarmuszewicz - tel. (89) 750 35 63

____________________________________________________________________________________________________

70. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kanałów elektoinstalacyjnych wraz z osprzętem

Zapytanie o cenę z dnia 24.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 28.03.2017 r. e-mailem: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański  tel. 797 337 374 - sprawy finansowe

- Pani Lidia Wagner tel. (89) 32 53 - sprawy techniczne

___________________________________________________________________________________________________

69. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego ogłasza przetarg nieograniczony w  na dzierżawę gruntu rolnego będącego w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ogłoszenie o przetargu

Dokumentacja przetargu

Termin składania ofert do dnia 10.04.2017 r.  do godz. 11:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: w biurze Podawczym W-MOSG (Biuro Przepustek) lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Uwaga: Przetrag organizowany jest poza przepisamui ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoby do kontaktu:

Pan Jacek Srok- tel (89) 750 32 66

Pani Beata Ćwiklińska - tel (89) 750 36 89

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

__________________________________________________________________________________________________________________

68. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Progam Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 26 lub w formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Markiewicz tel. 89 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. 89 750 30 35

________________________________________________________________________________________________

67. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup kanałów elektoinstalacyjnych wraz z osprzętem

Zapytanie o cenę z dnia 22.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.03.2017 r. do godz. 13:00 e-mailem: roman.szymanski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Roman Szymański  tel. 797 337 374

- Pani Lidia Wagner tel. (89) 32 53

Zamawiający informuje, że w dniu 24.03.2017 r. unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące oferty na dostawę kanałów elektroinstalacyjnych wraz z osprzętem.

____________________________________________________________________________________________________

66. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płytek ściennych Flores Cersanit 

Zapytanie o cenę z dnia 20.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

_____________________________________________________________________________________________________________________

65. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  drzwi Porta Aqua przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Zapytanie o cenę z dnia 16.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 lub  504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PHU AS Aneta Sosnowska, 11-400  Kętrzyn, Kruszewiec 3A. Cena ofertowa 15 336,00 zł brutto.

______________________________________________________________________________________

64. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę latarek dalekiego zasięgu typu Night Hunter 02

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413 lub e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MACTRONIC Sp. z o.o., 54-156  Wrocław, ul. Starogardzka 4. Cena ofertowa 2 522,12 zł brutto.

_________________________________________________________________________________________________

63. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup rur przepustowych drogowych

Zapytanie o cenę z dnia 14.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.03.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 / 504 070 036

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: "PLAST-BUD" Zofia i Kazimierz Olszewcy Sp.j., 06-400  Ciechanów, ul. Bielińska 2. Cena ofertowa 113 883,24 zł brutto.

___________________________________________________________________________________________________

62. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru i transportu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 14.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________________

61. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Progam Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2017 r. do godz. 15:30 faxem na numer (89) 750 37 26 lub w formie scanu pocztą elektroniczną na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Markiewicz tel. 89 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. 89 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

60. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na  wykonanie projektu i robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa bud. Nr 25 (OSO) w m. Kętrzyn"

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.03.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Termin składania ofert do dnia 22.03.2017r. e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl  

Osoby do kontaktu:

- Pani  Barbara Grusiecka-Grusznis tel. (89) 750 33 71

- kpr. SG Paweł Stefańczuk tel. (89) 750 36 33

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: KAPPA Instalacje Tomasz Florczuk, ul. Pułaskiego 115/23, 15-337 Białystok za łączną kwotę 130 380,00 zł brutto

______________________________________________________________________________________________________

59. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na  wykonanie usługi w zakresie usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach będących w trwałym zarządzie W-MOSG

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2017r. przesłać faksem na numer (89) 750 36 98 lub e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl   bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Osoby do kontaktu:

- Pani Monika Stankiewicz tel. (89) 750 36 98

_____________________________________________________________________________________________________________________

58. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na usługę w zakresie czyszczenia chemicznego kotła zrębkowego zlokalizowanego w budynku nr 8 na terenie kompleksu koszarowego W-MOSG w Kętrzynie

Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 21.03.2017r. przesłać faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl   bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

_____________________________________________________________________________________________________

57. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości oraz artykułów jednorazowego użtku

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 08.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- p. Ilona Łyszkowska - tel. (89) 750 33 61
 

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________

56. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług medycznych, w zakresie usług ratownika medycznego, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Progam Krajowego Funduszu Azylu, migracji i Integracji"

Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 13.03.2017 r. do godz. 15:30 osobiście, faxem na numer (89) 750 37 26 lub e-mailem: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- mjr SG Marek Markiewicz tel. 89 750 30 36

- mjr SG Józef Woś tel. 89 750 30 35

Nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.03.2017r. poz. IX punkt 1. ppkt 2) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania a także możliwość niedokonania wyboru.

______________________________________________________________________________________________________

55. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 09.03.2017 r. faxem na numer (89) 750 37 57 lub e-mailem: wlii@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sierż. sztab. SG Paweł KRYCHNIAK tel. (89 750 32 10), 721 961 111 w godz. 8:00-15:00

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za łączną kwotę 71 932,60 zł brutto .

______________________________________________________________________________________________________

54 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28.02.2017 r.

Zmiana nr 1

Uwaga!  zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 06.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________

53 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pasty BHP

Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 27.02.2017 r.

Formularz cenowy Załącznik nr 1

Termin składania ofert do dnia 02.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

52. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym

Zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 06.03.2017 r. do godz. 15:00 i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 57 lub e-mailem: wlii@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sierż. sztab. SG Paweł KRYCHNIAK tel. (89 750 32 10), 721 961 111 w godz. 8:00-15:00

Zamawiający informuję, że w dniu 02.03.2017 r. unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

_____________________________________________________________________________________________________

51. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tabliczek przydrzwiowych modułowych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89 750 35 96)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BRS Jan Adamiak, ul. Lipińskiego 113, 38-500 Sanok. Cena ofertowa brutto 2 339,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

50. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pałki treningowej ESP typ BATON 26"

Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 01.03.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89 750 35 96 / 666 021 249)

- sprawy merytoryczne - Pan Arkadiusz Jezierski tel. (89 750 32 31)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Spy Shop, ul. Traugutta 137, 50-413 Wrocław. Cena ofertowa brutto 1 628,25 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

49. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na usługę w zakresie konserwacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex, zlokalizowanego w bloku nr 5 i 8 na terenie kompleksu koszarowego W-MOSG w Kętrzynie, a także w budynku garażowym - kotłowni na terenie PSG w Węgorzewie oraz Górowie Iławeckim i budynku MPS na terenie PSG w Braniewie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.03.2017r. przesłać faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl   bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

_______________________________________________________________________________________________________

48. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert  na usługę w zakresie konserwacji instalcji ppoż. w budynkach będących w trwałym zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.03.2017r. przesłać faksem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl   bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Osoby do kontaktu:

- Pan Leszek Tromczyński tel. (89) 750 31 73

___________________________________________________________________________________________________

47. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup płyty meblowej oraz obrzeża

Zapytanie o cenę z dnia 21.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 / 504 070 036

____________________________________________________________________________________________________

46. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do survivalu

Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89 750 35 96)

- sprawy merytoryczne - Pan Robert Szkudaj tel. (89 750 36 91)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PARASNAKE, 25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 30 w zakresie pkt. 3, 4, 5, 7, 9, 13, 23 - cena ofertowa brutto 918,00 zł; MARTEX, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów w zakresie pkt. 2, 8, 10-12, 14, 21 - cena ofertowa brutto 1 776,12 zł; Ha3o, ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa w zakresie pkt. 1, 6, 15-20, 22 - cena ofertowa brutto 1 094,00  zł.

_____________________________________________________________________________________________________

45. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup stateczników elektronicznych oraz maskownic

Zapytanie o cenę z dnia 20.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 / 504 070 036

_____________________________________________________________________________________________________________________

44. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru i transportu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 22.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

_______________________________________________________________________________________________________________________

43. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kabla HDMI, kabla USB, listwy zasilającej 6 gniazd 3m

Zapytanie ofertowe z dnia 16.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89 750 35 96)

- sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała (89 750 33 15),  Pan Radosław Borowicz (89 750 32 30)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy EL-MECH, ul. Dworcowa 8, 11-400 Kętrzyn. Cena ofertowa brutto 3 614,11 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

42. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę konserwacji urządzeń

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski tel. (89) 750 30 32

______________________________________________________________________________________________

41. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę godła metalowego.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka tel. (89 750 35 96 / 666 021 249)

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy P.H.U. "Reklama 3000", ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała. Cena ofertowa brutto 2 085,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

40. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru i transportu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________________________________

39. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę telewizora SAMSUNG UE60J6240

Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 / 666 021 249

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy FHU KRAWO, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin. Cena ofertowa brutto 3 700,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

38. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rur przepustowych

Zapytanie o cenę z dnia 06.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 64 lub e-mailem: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pan Edward Linkiewicz tel. (89) 750 31 65 / 504 070 036

Zamawiający informuje, że unieważnia powyższe postępowanie.

______________________________________________________________________________________________________________________

37. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zestawu - dwa słupki biało-czerwone z łańcuchem 250 cm

Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96 / 666 021 249

- Pan Paweł Korowaj tel. (89) 750 34 87 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp. j., ul. Krucza 2, 05-420 Józefów k/Otwocka. Cena ofertowa brutto 811,80 zł. Oferta spełniająca warunki zamówienia oraz zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

______________________________________________________________________________________________________________________

36. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę szlifierki do gipsu DERDA, Bosch laser krzyżowy, przecinarki do płytek NORTON CLIPPER

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Karol Romanowski tel. 725 640 360 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy CAR-HUS Narzędzia-Maszyny-Serwis, ul. Rejowiecka 37, 22-100 Chełm. Cena ofertowa brutto 4 385,27 zł.

_____________________________________________________________________________________________________

35. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku nr 26 (Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców) na pomieszczenie i sanitariaty dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu pt. Infrastruktura i procedury azylowe" 12/1-2015/BK FAMI "finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Programu Krajowego Funduszu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zaproszenie do składania ofert z dnia 01.02.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 15.02.2017 r.  faxem na numer (89) 750 37 64, w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoby do kontaktu:

P. Taduesz Michalczyk - tel. (89) 750 33 70

____________________________________________________________________________________

34. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Metanit, amonit, ergodyn

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WANIKA EXPLO, uł. Fabryczna 19, 41-100 Siemianowice Śląskie. Cena ofertowa brutto 1 439,15 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

33. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Ładunek kumulacyjny liniowy

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15, Radosław Borowicz tel. (89) 750 32 30

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WANIKA EXPLO, uł. Fabryczna 19, 41-100 Siemianowice Śląskie. Cena ofertowa brutto 12 995,60 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

32. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzacza trotylowego

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NITROCHEM, ul. Wojska Polskiego 65 a, 85-825 Bydgoszcz. Cena ofertowa brutto 19 168,32 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

31. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Świecy dymnej, granat dymny

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MARCUS GRAF, ul. BRZESKA 20/4 a, 03-737 Warszawa. Cena ofertowa brutto 10 840,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

30. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Zapał MD5 ćwicz., ERG ćwiczebny, lont detonujący Nitrocard 80

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NITROERG, Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń. Cena ofertowa brutto 17 545,36 zł.

____________________________________1_________________________________________________________________________________

29. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę UZRGM ćw.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 07.02.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Zamwiający informuje, że unieważnia postępowanie ze względu na brak złożonych ofert.

____________________________________________________________________________________________________________________

28. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych i stacji paliw. 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017 r.  do godz. 12:00 lub przesłać faxem na nr (89) 750 37 64, e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Osoba do kontaktu:

p. Monika Stankiewicz - tel. (89) 750 31 73

____________________________________________________________________________________________________________________

27. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na usługi wywozu nieczystości stałych z obiektów bedących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. faxem na nr (89) 750 37 64 lub e-mailem: katarzyna.ejmont-ulasewicz@strazgraniczna.pl, bądź dostarczyc osobiście do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Osoba do kontaktu:

p. Katarzyna Ejmont-Ułasewicz - tel. (89) 750 32 35 lub 727 009 572

____________________________________________________________________________________

26. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup smartfona Huawei P9 Lite

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe: Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne: Pan Roman Szymański tel. (89) 750 33 88 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Mobile City Bartosz Nosiński, ul. Głogowska 106/2, 60-263 Poznań. Cena ofertowa brutto 9 333,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

25. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup brodzika prostokątnego i drzwi przesuwnych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 30.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96/666 021 249

Pan Pawł Korowaj tel. (89) 750 34 87 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PSB BUDOMAT, ul. Dobrzyńska 62d, 09-400 Płock. Cena ofertowa brutto 5 689,59 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

24. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pobudzacza trotylowego

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe.

_____________________________________________________________________________________________________________________

23. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zapału MD5 ćwicz., ERG ćwiczebnego

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe. 

______________________________________________________________________________________________________________________

22. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę metanitu specjalnego, amonitu, ergodynu, emulinitu.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________

21. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunku miotającego inicjowanego elektrycznie typ M3 SHG LL

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy IBCOL Polska Sp. z .o.o, ul. Łowicka 35, 02-502 Warszawa. Cena ofertowa brutto 20 061,30 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

20. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ładunku kumulacyjnego liniowego ŁKL-D/M 10/32

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15, Pan Radosław Borowicz tel. (89) 750 32 30

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________

19. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Drop-Ex Plus, polowego zestawu Drop-Ex Plus

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Transactor Security Sp. z .o.o, ul. Traktat Lubelski 257A, 04-667 Warszawa. Cena ofertowa brutto 32 160,00 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

18. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę świecy dymnej (pomarańczowej) W 75 POMZ 2 

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________

17. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wkładu pirotechnicznego granatu 1 Hukowo- Błyskowego 1,5 s

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15 

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IMS-GRIFFIN Sp. z .o.o, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Cena ofertowa brutto 14 747,85 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

16. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę VanTrepan Mk3, Q-Mod, MajorMod, Bottler Lite 0,5 L

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka - (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała - (89) 750 33 15

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy IBCOL Polska Sp. z o.o., uł. Łowicka 35, 02-502 Warszawa. Cena ofertowa brutto 49 600,98 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

15. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę zatyczek do wyrzutnika WP 26 C

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontakt:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała (89) 750 33 15

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy IBCOL Polska Sp. z o.o., uł. Łowicka 35, 02-502 Warszawa. Cena ofertowa brutto 9 840,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

14. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę UZRGM ćw.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96 

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała - tel. (89) 750 33 15

Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2017 r. ze względu na brak ofert unieważnia zapytanie ofertowe.

______________________________________________________________________________________________________________________

13. Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę semetexu.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice. Cena ofertowa brutto 13 980,18 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________

12. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nitrometanu, azotanu amonu, pyłu aluminiowego , chloranu poasu.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

sprawy finansowe - Pani Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

sprawy merytoryczne - Pan Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15, Pan Radosław Borowicz tel. (89) 750 32 30

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.,  ul.Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena ofertowa brutto 2 047,95 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

11. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup plomb ołowianych i drutów do plomb

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska tel. (89) 750 32 98

_______________________________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup ultradźwiękowych odstraszaczy kleszczy

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 24.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Aleksandra Szymańska tel. (89) 750 32 98

_____________________________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na doposażenie mikroskopu Discovery V8 do aparatu NIKON D7100

Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - AnnaSobiecka tel (89) 750 35 96

- sprawy merytoryczne  - Jacek Ciunel tel. (89) 750 31 08

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Centrum Mikroskopii SOWIŃSCY s.c. ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warwszawa. Cena ofertow brutto 2 583,00 zł.

______________________________________________________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na zakup zapalarki DUKE PRO D80/ESI

Zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Anna Sobiecka tel. (89) 750 35 96

 - sprawy merytoryczne - Dariusz Leżała tel. (89) 750 33 15

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Trasactor Security Sp. z o.o., ul. Traktat Lubelski 257A, 04-667 Warszawa. Cena ofertowa brutto 18 450,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup sprzętu gospodarstwa domowego

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 23.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-maielm: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

___________________________________________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia gstronomicznego

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62 

___________________________________________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tarcz strzeleckich

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17.01.2017 r.

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Uwaga!!! Zmiana terminu 23.01.2017 r.

Zmiana załącznika nr 1

Termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 56 lub e-mailem: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

chor. SG Ewa Kłódka tel. (89) 750 35 62

______________________________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę środków techniki kryminalistycznej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 19.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe Pani Anna Sobiecka - tel. (89) 750 35 96, tel. kom. 666 021 249

- sprawy merytoryczne Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy STANIMEX sp. z .o.o, ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin. Cena ofertow brutto 2 912,82 zł.

_________________________________________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na dostawę kabin prysznicowych "SAONA" - kwadratowe 180x90x90

Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 38 59 lub e-mailem: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Anna Sobiecka (89) 750 35 96 tel. kom. 666 021 249

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WE-NA sp. z o.o., 30-347 Kraków, ul.  Wadowicka 5. Cena ofertowa brutto 2 699,88 zł.

Zamawiający informuje o rezygnacji z zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________

2. Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę miernika grubości lakieru P-10-S-AL

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 17.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 25 lub e-mailem: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach finansowych: mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub kom. 797 337 413 lub e-mail: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: st. chor. SG Radosław Zadrożny - tel. (89) 763 02 27 lub e-mail: radoslaw.zadrozny@strazgraniczna.pl

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa. Cena ofertowa brutto 699,62 zł.

______________________________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert na realizację recept imiennych dla cudoziemców umieszczonych w Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2017 r. i przesłanie faxem na numer (89) 750 37 26 lub e-mailem: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pan Józef Woś tel. (89) 750 30 35, Pani Monika Nestorowicz (89) 750 30 37

=============================================================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry