Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Autor:
15.01.2018

 

 

2018

___________________________________________________________________________________________________

12. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę bramy na stosy i krążki HM1 Kelton HEAVY.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłać na numer fax 89-750-37-25 lub e-mail na adres: jaroslaw.kruszynski@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - chor. sztab. SG Paweł TUROWSKI tel. 793-148-911

- w sprawach finansowych, inne:

- mjr SG Jarosław Kruszyński - tel. (89) 750 30 31 lub 797-337-413

- Pani Patrycja Stefańska - tel. (89) 750 32 95 lub 797-337-414

- lub osoby wskazane w adresie Zamawiającego.

___________________________________________________________________________________________________

11. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę opraw LED z czujnikiem ruchu. 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 18.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

___________________________________________________________________________________________________

10. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę tektury introligatorskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 16.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 38 59 lub e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pani Kamila Masło - tel. (89) 750 35 93

_________________________________________________________________________________________________

9. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę obuwia medycznego dla służby zdrowia

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 11.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na fax nr (89) 750 37 56 lub e-mailem na adres: sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

st. chor. SG Ewa Kłódka - tel. (89) 750 35 62

_________________________________________________________________________________________________

8. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę felg stalowych do Mitsubishi Pajero 7 1/2J x 17  6X139,7 ET46

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: andrzej.sobierajski@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Sobierajski - tel. 721 960 159

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi wraz z ościeżnicami.

Zapytanie o cenę z dnia 10.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie na faks na numer 89 750 37 64 lub e-mailem na adres: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Edward Linkiewicz - tel. (89) 750 31 65 lub 504 070 036

___________________________________________________________________________________________________

6. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Pen Test - Coca Test - producent Mistral oraz Pen Test 0 Cannabis Test - producent Mistral

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

5. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę NARK II

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

4. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów do kryminalistyki

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: wzs.cs@strazgraniczna.pl lub faxem na numer (89) 750 38 59

Osoby do kontaktu:

- sprawy finansowe - Pani Kamila Masło   - tel. (89) 750 35 93

- sprawy merytoryczne - Pan Wojciech Groch - tel. (89) 750 36 11

___________________________________________________________________________________________________

3. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę Access Point CISCO AIR-CAP3502I-E-K9

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. i przesłanie e-mailem na adres: slawomir.lewkowicz@strazgraniczna.pl

Osoba do kontaktu:

Pan Sławomir Lewkowicz - tel. 668 349 705

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na realizację recept imiennych dla cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Kętrzynie.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 12.01.2018 r. i przesłanie faksem na nr (89) 750 37 26 lub e-mailem na adres: pzoz.wm@strazgraniczna.pl

Osoby do kontaktu:

Pani Monika Nestorowicz - tel. (89) 750 30 37

Pan Józef Woś - tel. (89) 750 30 35

___________________________________________________________________________________________________

1. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę pięciopunktowej lampy wiszącej LED Leovan.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.01.2018 r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. przesłanie e-mailem: wtiz.wm@strazgraniczna.pl lub dostarczyć osobiście

Osoba do kontaktu:

Pan Tadeusz Klamczyński tel. (89) 750 31 35

Informuję, że po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejszą i zgodną z opisem, wybrano ofertę firmy: QNECKA Magdalena Kunecka, ul. Widok 2,  59-700 Bolesławiec. Cena ofertowa brutto: 2 457,00 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

____________________________________________________________________________________________________

465. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn."

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 11 stycznia 2018 r.

Uwaga !!! Zmiana Formularza Ofertowego, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy

Odpowiedzi na pytania oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa budynku nr 6 na potrzeby Techniki Specjalnej w m. Kętrzyn.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.12.2017 r.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Założenia funkcjonalno-użytkowe

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

Termin składania ofert do dnia 11.01.2018 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: wtiz.wm@strazgraniczna.pl W temacie e-maila należy wpisać: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ" lub złożyć osobiście w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78, 11-400 Ketrzyn mieszczące się na Biurze Przepustek W-MOSG (budynek nr 34) lub przesłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Przebudowa budynku nr 6 - OFERTA - SBiON WTiZ"

Osoba do kontaktu:

Pan Wiesław Banach - tel. (89) 750 36 69

_____________________________________________________________________________________________________________________

do góry