Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Zatrudniali cudzoziemców niezgodnie z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrudniali cudzoziemców niezgodnie z przepisami

Mirosława Aleksandrowicz
06.02.2018

W minionym miesiącu funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 21 kontroli mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia.

Kontrolą objęto 176 cudzoziemców i stwierdzono, że 50 obcokrajowców pracowało w styczniu tego roku, na terenie powiatu ełckiego, iławskiego, oleckiego, olsztyńskiego niezgodnie z przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu.

Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: transport, budownictwo, rolnictwo, gastronomia, turystyka oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. W ubiegłym miesiącu najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Nepalu, Ukrainy, Indii i Filipin.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 13 wniosków o ukaranie pracodawców. Ponadto w minionym miesiącu sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 13 650 zł.

 

  • Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców
    Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców
do góry