Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Porozumienie o współpracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porozumienie o współpracy

Mirosława Aleksandrowicz
31.01.2018

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Robert Inglot i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Pan Mariusz Pawłowski podpisali Porozumienie dotyczące zasad bieżącej współpracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

30 stycznia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie odbyło się spotkanie podczas, którego podpisane zostało Porozumienie regulujące współpracę obu jednostek w zakresie obsługi ruchu granicznego oraz bezpieczeństwa na przejściach granicznych woj. warmińsko-mazurskiego, współdziałania w ramach zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń, a także wzajemną wymianę informacji. Spotkanie było okazją do podsumowania wspólnie podejmowanych w 2017 roku działań oraz wytyczenia przyszłych kierunków współpracy.

Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie rozmów podkreślili wagę wspólnych przedsięwzięć oraz wyrazili chęć dalszego współdziałania.

Zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

do góry