Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew z okazji swojego święta - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew z okazji swojego święta

Mirosława Aleksandrowicz
17.05.2018

Funkcjonariusze z Klubu HDK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z funkcjonariuszami z W-MOSG i CSSG, zorganizowali akcję krwiodawczą pod hasłem ,,Na straży życia”. Drugą zbiórkę przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wspólnie z Gołdapskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi.

Wczoraj w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowano punkt oddawania krwi obsługiwany przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bartoszycach. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG oraz CSSG w Kętrzynie. Swoim cennym darem z potrzebującymi podzieliło się 25 honorowych dawców krwi. Łącznie zebrano 11 250 ml tego życiodajnego płynu.

Natomiast dzisiaj, w ramach obchodów Święta Straży Granicznej mieszkańcy powiatu gołdapskiego wspólnie z funkcjonariuszami SG oddali dla potrzebujących 8 550 ml krwi pełnej.

 • Akcja krwiodawcza ,,Na straży życia”
  Akcja krwiodawcza ,,Na straży życia”
 • Akcja krwiodawcza w Gołdapi
  Akcja krwiodawcza w Gołdapi
 • Akcja krwiodawcza ,,Na straży życia”
  Akcja krwiodawcza ,,Na straży życia”
 • Akcja krwiodawcza w Gołdapi
  Akcja krwiodawcza w Gołdapi
do góry